Hyppää pääsisältöön

Jyväskylän kaupungilla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tulee toimittaa Jyväskylän yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavalle palvelukoordinaattorille ja sen voi tulostaa Aluehallintoviraston verkkosivuilta (varhaiskasvatus). Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit antavat tarkempia tietoja lomakkeen toimittamisesta ja sen liitteistä.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan tutustumalla ensimmäiseksi Jyväskylän yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjaan. Hakija tutustuu erityisesti yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelyyn sivulla 11, missä kuvataan ilmoitusmenettely tarkasti. Ilmoitusmenettelyn lisäksi tulee hakeutua myös Jyväskylän kaupungin palvelusetelipalvelun tuottajaksi täyttämällä ja toimittamalla lomake vaadittuine liitteineen Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön. 


Päiväkotitilojen suunnitteluohje

Palveluraha

Yksityisellä perhepäivähoitajalla on oikeus oman lapsen palvelurahaan, jos hoidossa on vähintään yksi perheen ulkopuolinen jyväskyläläinen (alle esiopetusikäinen) lapsi, jolle on myönnetty palveluseteli. Palvelurahan maksaminen päättyy 31.7 sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa. Palvelurahan myöntämisen perusteet on kuvattu yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjassa.

Palvelurahan hakeminen 

Omien lasten hoitamisesta saatava palveluraha on veronalaista etuutta ja sitä varten tarvitaan verokortti etuutta varten. Sen voi tilata verohallinnosta. Verokortti toimitetaan palkkahallintoon osoitteeseen Monetra Keski-Suomi Oy, Palkkasihteerit, PL 496, 40101 Jyväskylä.

Jyväskylän kaupunki toimittaa palkkalaskelmat palvelurahasta sähköisesti Netpostiin. Ohjeet Netpostin käytöstä saa palkkasihteereiltä.

 

 

Kysy lisää yksityiseksi palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakemisesta

Päiväkodit 
Heli Arnberg p. 014 266 7746
Outi Kumpu p. 014 266 3102

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Leila Hämäläinen p. 014 266 4964
Auli Majuri-Naappi p. 014 266 3103

Palvelusetelin arvo / suuruuspäätökset
Heidi Hyvärinen p. 014 266 1397
Kirsi Hiironen p. 014 266 7054

Oman lapsen palveluraha 
Marja-Leena Heikkinen p. 014 266 8706