Hyppää pääsisältöön

Tulokset vaalit.fi-sivuston tietopalvelussa

Tulevien presidentinvaalien ensimmäisen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, toinen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018. Vaalipäivinä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 28.1.2018 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 tai sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Jokainen äänioikeutettu saa kotiin 2 ilmoituskorttia, joista löytyvät tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja Keski-Suomen alueen ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestyspaikkojen osoitetiedot ja aukioloajat. Äänestäjän pitää varautua henkilöllisyyden tarkistamiseen äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy kuvallinen henkilötodistus, kuten ajokortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti.

Ennakkoon äänestäminen kotimaassa

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään. Äänestäminen tapahtuu ensimmäisessä vaalissa ajalla 17.1.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018 välisenä aikana.

Erityiset ennakkoäänestyspaikat Jyväskylässä

Erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa voivat äänestää vain ne äänioikeutetut, joille erityispalvelu on suunnattu.

Äänestäminen kotona
Kotona ennakkoon äänestämien edellyttää ilmoittautumista keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään 16.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään 30.1.2018 klo 16.

Äänestäminen laitoksissa
Kaupunginhallituksen määräämissä laitoksessa voi äänestää ennakkoon ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Näin ollen esim. laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.

Ennakkoäänestys muualla kotimaassa
Ennakkoon voi äänestää 17.1.-23.1.2018. Jos ensimmäisessä vaalissa ei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä on toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2018.

Äänestää voi missä tahansa kotimaisessa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Keski-Suomen vaalipiirissä sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen käyntiosoitteet ja aukioloajat ilmenevät Väestörekisterikeskuksen keskisuomalaisille äänestäjille lähettämän ilmoituskortin (kaksi korttia) liitteestä.

Muiden kuin Keski-Suomen vaalipiirissä sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat saa oikeusministeriön maksuttomasta palvelupuhelimesta 0800 94770 (suomenkielisille), 0800 9 4771 (ruotsinkielisille) tai oikeusministeriön vaalisivulta.

Ennakkoäänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä. Äänestäjälle postitettu ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta se ei ole välttämätön

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Ennakkoon voi äänestää 17.-20.1.2018. Äänestää voi missä tahansa ulkomailla sijaitsevassa Suomen edustustossa. Mahdollisella toisella kierroksella voi äänestää 31.1.-3.2.2018. Äänestyspaikkojen katuosoitteet ja tarkat aukioloajat saa:

  • keskusvaalilautakunnan toimistosta puh. 040 351 1402
  • oikeusministeriön maksuttomasta palvelupuhelimesta 0800 94770 (suomenkielisille), 0800 94771 (ruotsinkielisille)
  • oikeusministeriön vaalisivulta.

Ennakkoäänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla. Äänestäjälle postitettu ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta se ei ole välttämätön.

Suomalaisissa laivoissa ennakkoäänestys toimitetaan 10.-20.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali ajalla 31.1.–3.2.2018.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa 9-20 välisenä aikana. Äänestyspaikka määräytyy 8.12.2017 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan. Oman äänestysalueen numero ja äänestyspaikka on hyvä tarkastaa ilmoituskortista, koska samassa kiinteistössä saattaa olla useamman äänestysalueen äänestyspaikka.

Presidential Elections on 28 January 2018 In English

Elections in English

Asiasanat: