Hyppää pääsisältöön

Vuoden 2017 Kuntavaalit Jyväskylässä

Äänestäminen

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoon äänestetään kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

1.6.2017 alusta aloittavaan kaupunginvaltuustoon valitaan 67 valtuutettua.

Äänioikeus - kuka saa äänestää

Saat äänestää kuntavaaleissa, jos olet Suomen tai jonkin muun Euroopan unioniin kuuluvan maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja täytät seuraavat edellytykset:

  • täytät viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) 18 vuotta
  • sinulla on kotikunta Suomessa viimeistään 17.2.2017

Jos olet jonkin muun maan kansalainen, saat äänestää kuntavaaleissa, jos

  • täytät viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) 18 vuotta
  • sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen 17.2.2017.

Kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella. Yleensä kotikunta on se kunta, jossa asut. Vuoden 2017 kuntavaaleissa kotikunta määräytyy sen mukaan, mikä kunta on merkitty äänestäjän kotikunnaksi väestötietojärjestelmään 17.2.2017 klo 24.

Tarvittaessa voit tarkistaa kotikuntatiedon maistraatista.

Kuntavaaleissa saa äänestää vain oman kotikunnan ehdokasta.

Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Väestörekisterikeskus ja maistraatit pitävän äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Maistraatti lähettää viimeistään 16.3.2017 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.

Asiasanat: