Hyppää pääsisältöön

Tulevien europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Vaalipäivinä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt:

  • Suomen kansalainen asunpaikkaan katsomatta, ja
  • muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossa ja on viimeistään 7.3.2019 klo 16 ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
  • jolla on kotikunta Suomessa 5.4.2019 tai
  • joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Jokainen äänioikeutettu saa kotiin ilmoituskortin, josta löytyvät tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja Keski-Suomen alueen ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestyspaikkojen osoitetiedot ja aukioloajat. Äänestäjän pitää varautua henkilöllisyyden tarkistamiseen äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy kuvallinen henkilötodistus, kuten ajokortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja löytyy vaalit.fi -sivustolta

Ennakkoon äänestäminen kotimaassa

Yleinen ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään. Äänestäminen tapahtuu ajalla 15.-21.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikat Jyväskylässä

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, 40100 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 suljettu

20.–21.5.2019 klo 10–20

Huhtasuon lähikirjasto, Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä

15.5.2019 klo 11–16

16.5.2019 klo 13–19

17.5.2019 klo 11–16

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 13–19

Keltinmäen lähikirjasto, Keltinmäentie 15 C, 40640 Jyväskylä

15.5.2019 klo 13–19

16.–17.5.2019 klo 10–16

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 13–19

Keljonkankaan lähikirjasto, Pihkatie 4, 40530 Jyväskylä

15.5.2019 klo 11–16

16.5.2019 klo 13–19

17.5.2019 klo 11–16

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 13–19

Säynätsalon lähikirjasto, Parviaisentie 9, 40900 Säynätsalo

15.5.2019 klo 11–16

16.5.2019 klo 13–19

17.5.2019 klo 11–16

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 13–19

Kortepohjan lähikirjasto, Isännäntie 3, 40740 Jyväskylä

15.5.2019 klo 13–19

16.–17.5.2019 klo 10–16

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 13–19

Palokan aluekirjasto, Koivutie 5, 40270 Palokka

15.–17.5.2019 klo 10–19

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–19

Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36 C, 40800 Vaajakoski

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–20

Kuokkalan liikekeskus, Syöttäjänkatu 2, 40520 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–20

Keljonkeskus/Citymarket, Kylmälahdentie 6, 40500 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–20

Prisma Palokka, Palokanorsi 1, 40270 Palokka

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–20

Seppälän liikekeskus/Citymarket, Vasarakatu 29, 40320 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 10–20

Tikkakosken teollisuustalo, Ruokalan kabinetti, Kirkkokatu 11, 41160 Tikkakoski

15.–17.5.2019 klo 9–18

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 9–18

Korpilahti-talo, Virastokuja 2, 41800 Korpilahti

15.–17.5.2019 klo 9–18

18.–19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019 klo 9–18

Sokos-keskus, Kauppakatu 24, 40100 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–20

18.5.2019 klo 10–16

19.5.2019 klo 12–16

20.–21.5.2019klo 10–20

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampus F1, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10-18

18.–19.5.2019 suljettu

20.–21.5.2019 klo 10–18

suljettu 10–18

Yliopiston päärakennus, C-rakennus, Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä

15.–17.5.2019 klo 10–18

18.–19.5.2019 suljettu

20.–21.5.2019 klo 10–18

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitosäänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyly liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo 16. puh. 050 453 0221

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa 9-20 välisenä aikana. Äänestyspaikka määräytyy 5.4.2019 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan. Oman äänestysalueen numero ja äänestyspaikka on hyvä tarkastaa ilmoituskortista, koska samassa kiinteistössä saattaa olla useamman äänestysalueen äänestyspaikka.

Vaalipäivän äänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Elections on 26 May 2019 In English