Hyppää pääsisältöön

Tulevien eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00 välisenä aikana.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 14.4.2001 tai sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Jokainen äänioikeutettu saa kotiin ilmoituskortin, josta löytyvät tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja Keski-Suomen alueen ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestyspaikkojen osoitetiedot ja aukioloajat. Äänestäjän pitää varautua henkilöllisyyden tarkistamiseen äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy kuvallinen henkilötodistus, kuten ajokortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja löytyy vaalit.fi-sivustolta

Ennakkoon äänestäminen kotimaassa

Yleinen ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi asuinkunnasta riippumatta äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa henkilöllisyytensä selvitettyään. Äänestäminen tapahtuu ajalla 3.-9.4.2019.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa ilman ennakkoilmoittautumista. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitosäänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 klo 16. puh. 050 453 0221

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoon äänestäminen ulkomailla

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa 9-20 välisenä aikana. Äänestyspaikka määräytyy 22.2.2019 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan. Oman äänestysalueen numero ja äänestyspaikka on hyvä tarkastaa ilmoituskortista, koska samassa kiinteistössä saattaa olla useamman äänestysalueen äänestyspaikka.

Vaalipäivän äänestyspaikat Jyväskylässä (pdf)

Elections on 14 April 2019 In English

Asiasanat: