Hyppää pääsisältöön

7.6.2021

Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa lukuvuosina 2021–2024. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty 5.2.21. Sivistyslautakunta hyväksyi 1.8.2021 voimaan tulevan Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallisen opetussuunnitelman 26.5.2021.
Kuva
Kolme poikaa istuu pöydän ääressä ja kokoaa palapeliä / Dolly Aittanen

Jyväskylän paikallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa painottuvat eheä oppimisen polku, lasten päivän eheys, 5-vuotiaiden huomioiminen toiminnassa sekä syventyminen lasten tuen tarpeiden arviointiin aiemmin ja tarkemmin. Laaja-alaisessa osaamisessa painotetaan lapsen hyvinvoinnin edistämistä, ruokakasvatusta sekä liikunta- ja luontotoimintaa. Oppimisenalueissa painotetaan aiempaa vahvemmin monilukutaidon ja matemaattisen ajattelun kehittymiseen liittyviä opetuksen tavoitteita. Paikallisissa painotuksissa on kerrottu yhteistyökäytännöistä huoltajien, perusopetuksen ja oppilashuollon, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden, alan oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Kokeilussa mukana olevien päiväkotien toimintasuunnitelmissa on kuvattu tarkemmin päivittäinen esiopetusaika, esiopetuksen ryhmäjärjestelyt, yhteistyön muodot, oppilashuolto sekä laadulliset tavoitteet, arviointi ja kehittäminen. Suunnitelmiin on kirjattu myös, kuinka päiväkodeissa toteutetaan paikalliseen esiopetussuunnitelmaan kirjattuja yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita. Lasten ja huoltajien ajatukset ja toiveet vaikuttavat yksiköiden laadullisiin tavoitteisiin ja näkyvät yksiköiden toimintasuunnitelmissa.  

Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma 2021-2024 (opintopolku.fi) 

 

 

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 040 747 9723