Hyppää pääsisältöön

26.4.2021

Huhtasuon asuinalue on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Ulkovalaistuksen uusiminen on vain yksi kolmivuotisen hankkeen aikana toteutettavista toimenpiteistä. Aluetta kehitetään muun muassa kaavoituksen sekä viheralueiden ja puistojen kehittämisen keinoin.
Kuva
Kukkia, Huhtakeskus

Huhtasuon asuinalueiden ulkovalaistuksen uusiminen jatkuu tänä vuonna. Saneerauksessa uusitaan suurin osa alueen katuvalaisimista. Työt käynnistyivät jo viime kesänä noin 250 valaisimen osalta ja jatkuvat tulevana kesänä. Tavoitteena on, että syksyyn mennessä saadaan 900 valaisimen vaihtourakka valmiiksi.

Uudet valaisimet mahdollistavat katuvalaisimien yösammutuksista luopumisen ja siirtymisen valaistuksen yöaikaiseen himmennykseen. Yösammutuksista luopumisesta huolimatta uudet valaisimet säästävät energiaa noin 35–40 % vanhaa tekniikkaa enemmän.

”Yösammutuksista on tarkoitus edetä vaiheittain valaistuksen yöaikaiseen himmentämiseen koko kaupungin alueella sitä mukaan, kun vanhaa, elinkaarensa päähän tuleva valaistustekniikkaa uusitaan LED-valotekniikan piiriin. Siirtymäaika on kuitenkin pitkä. Koko kaupunki on uuden valaistustekniikan piirissä 2030-luvun loppupuolella”, kertoo vastaava katumestari Jukka Piispanen Jyväskylän kaupungilta.

Uusi LED-tekniikkaan perustuva valaistustekniikka tuottaa energiansäästön lisäksi myös laadukkaampaa valkoista valoa, joka on värintoistoltaan aikaisempaa parempi. Valaistusta uusimalla estetään myös Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen korjausvelan kasvu.

Pupuhuhdassa uusitaan myös joukkoliikenteen bussikatoksia, sillä uudet asennettavat katokset tulevat olemaan valaistuja. 

Valaistuksella vaikutuksia turvallisuuden tunteeseen

Kaupungin ulkovalaistusta on uusittu vastaavalla tavalla aiemmin muun muassa Ylämyllyjärvellä vuonna 2017. Valaisinsaneerauksen jälkeen kerättiin palautetta asukaskyselyllä. Kyselyn tulosten mukaan 51 % vastanneista oli huomannut eron ulkovalaistuksessa asuinalueellaan, ja 82 % vastasi uuden valaistuksen olevan erittäin toimiva. Ennen ulkovalaistuksen uusimista alueen valaistus sammui yöksi. Uusi valaistus mahdollisti kuitenkin valojen himmentämisen yön ajaksi. Monet alueen asukkaista kokivat ulkovalaistuksen himmentämisen lisäävän turvallisuuden tunnetta yöaikaan.

Pupuhuhdantien katupuut uusitaan

Pupuhuhdantien katupuut ovat osin huonokuntoisia ja estävät katuvalaisimien valon leviämisen. Puut uusitaan ulkovalaistuksen saneerauksen yhteydessä. Koivujen sijaan uusiksi katupuiksi istutetaan kartiotammea ja pilaritervaleppää. Istutettavat puut ovat koivuja kapeampia ja puut sijoitellaan siten, että ne eivät kasvaessaan häiritse valaistusta. Nykyiset katupuut kaadetaan heinäkuussa ja uudet puut istutetaan seuraavana keväänä, joka on kyseisille puulajeille otollisin istutusaika. 

Kuva
Piirroskuvana puu ja katuvalo

Poikkileikkauskuvassa puu on esitetty täysikasvuisena. Uudet kapeammat puulajit eivät häiritse katuvalaistusta.

Hyvinvointia Huhtasuolle monin eri tavoin

Jyväskylän kaupunki on mukana valtakunnallisessa lähiöohjelmassa, jonka tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. 

Ulkovalaistuksen uusiminen on vain yksi kolmivuotisen hankkeen aikana toteutettavista toimenpiteistä. Lisäksi viheralueita ja puistoja kehitetään viihtyisämmiksi. Lähiöohjelman myötä näille investoinneille saadaan merkittävä 35 % valtion avustus. Vuodelle 2021 avustusta on myönnetty Huhtasuon alueelle yhteensä 162 750 euroa.

Aluetta ja sen lähiympäristöä kehitetään myös kaavoituksen keinoin. Tällä hetkellä käynnissä on Pupuhuhdan entisen koulualueen kaavoitus. Alueelle on suunnitteilla muun muassa uutta omakoti- ja rivitalo asumista. Kaava-alueella sijaitsee myös puistoalue, jonka tarkempi suunnittelu käynnistyy kevään aikana. Lisäksi tänä vuonna on käynnistymässä Huhtakeskuksen kaavoitus ja kehittäminen.

Ympäristöministeriön koordinoimassa lähiöohjelma 2020-2022 mukana ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö sekä oikeusministeriö. 
 

Asiasanat:  
Kaupunginosa: