Hyppää pääsisältöön

15.4.2021

Jyväskylän varhaiskasvatuksen kerhotoiminta edistää lasten leikki- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, kaverisuhteiden luomista sekä motoristen taitojen vahvistumista. Kerhot ovat hyvä vaihtoehto 2–5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatusta kokopäiväisesti. Kerho sopii hyvin myös kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa.
Kuva
Lapset pelaavat sählyä ja hyppäävät trampoliinilla

Kerhot, perhekerhot, perhekahvilat ja perhepuistot ovat osa varhaiskasvatusta. Toimintaa on tarjolla perhepuistojen ja päiväkotien yhteydessä eri puolilla Jyväskylää. Hae mukaan 30. elokuuta käynnistyviin kerhoihin varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa.  

Yli 3-vuotiaiden kerhot kokoontuvat 3 kertaa viikossa ja alle 3-vuotiaiden kerhot 2 kertaa viikossa. Kerhokerta kestää 3,5 tuntia aamu- tai iltapäivisin. Kolme kertaa viikossa kokoontuvan kerhon kuukausimaksu on 66 euroa, kaksi kertaa viikossa kokoontuvan 44 euroa. Perheellä on mahdollisuus käydä kerhossa myös kerran viikossa, jolloin maksu on 22 euroa kuukaudessa.  

Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna. Lämmin ateria tai välipala sisältyvät kerhomaksuun. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen. Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella. Kerhomaksun vapautushakemus 

Kerhosta lapselle monipuolisesti ohjattua toimintaa  

Kerhoja vetävät varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Jokaiselle kerholapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) perheen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kerran toimintakauden aikana käytävässä vasukeskustelussa. 

Perinteisten lasten kerhojen rinnalla toimii myös liikunta- ja luontokerhoja, joissa kerhoaika vietetään pääsääntöisesti ulkona luonnossa alueiden lähiliikuntapaikkoja ja metsiä hyödyntäen. Liikunta- ja luontokerho tarjoaa yli 3-vuotiaille lapsille monipuolista toimintaa, jossa opetellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan luontoon.  Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta, johon perhe voi osallistua ilman etukäteisilmoittautumista, tiedotetaan tarkemmin elokuussa.   
 
Lisätietoja: 
päiväkodin johtaja Elina Moisio, Puistokadun päiväkotikoulu, puh. 014 266 4010  
kerhoihin hakeminen: palvelukoordinaattori Lotta Markkanen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 8660