Hyppää pääsisältöön

8.4.2021

Jyväskylässä 1500 lasta aloittaa esiopetuksen elokuun 11. päivä. Tulevien eskarilaisten huoltajat ovat saaneet sähköisen päätöksen toimintavuoden 2021–2022 esiopetuspaikoista.
Kuva
Tytöt ottavat valokuvaa pelikorteista

Jyväskylässä esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia sijaitsevasta päiväkodista.Tulevat Haukkamäen päiväkodin peruskorjaus ja Pohjanlammen päiväkodin uudisrakentaminen toivat muutoksia Haukkamäen ja Kuokkalan alueen esiopetusjärjestelyihin. Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa koskevat palveluverkon muutokset vaikuttivat Myllyjärven alueen lasten esiopetusjärjestelyihin.  

Myllyjärven alueella vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Kukkumäen päiväkodissa. Haukkamäen päiväkodin lasten esiopetus järjestetään Savulahden päiväkotikoulussa, Kirrin päiväkodissa ja alueen muiden päiväkotien esiopetusryhmissä.  

Kuokkalassa nykyinen Pohjanlammen päiväkoti puretaan ja uusi päiväkoti rakentuu purettavan päiväkodin tontille. Kuokkalan alueen esiopetus järjestetään Tikan koulun, Kuokkalan yhtenäiskoulun ja Nenäinniemen päiväkotikoulun tiloissa. Vuorohoitoa tarvitsevat eskarit ovat Kuokkalan päiväkodissa ja ruotsinkieliset lapset Onnimannin päiväkodissa. Taikalampun päiväkodin esiopetusryhmässä ovat ne eskarit, joilla on pienempi sisarus Taikalampun päiväkodissa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus. 

Siirtyminen esiopetukseen lähelle kotia tukee lapsen tulevaa koulun aloitusta  

Vaikka tiettyä koulua ei esiopetusvuoden aikana voida lapselle luvata, on tuleva koulu kuitenkin jokin oman asuinalueen kouluista. Päiväkodit ja koulut tekevät esiopetusvuoden aikana tiivistä yhteistyötä. Säännöllisillä vierailuilla eskarilainen tutustuu koulumaailmaan, koulujen käytänteisiin sekä omaan asuinympäristöön. Myös uusia kaverisuhteita pääsee muodostumaan tulevan koulunaloituksen näkökulmasta.  

Jokaisella esiopetusikäisellä on oikeus osallistua 700 tuntia kestävään maksuttomaan esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Sekä kunnallisessa että yksityisessä esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Jyväskylän paikallista esiopetussuunnitelmaa. 

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Saija Riihinen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 3189 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198