Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lutakon Jyväskylä kirjainpatsas sulautuu naisen liikkeeseen

Oletko miettinyt alanvaihtoa tai kaipaako osaamisesi päivitystä? Suunnittelemme kanssasi yksilöllisiä työllistymispolkuja yhteistyössä alueen oppilaitosten, koulutusorganisaatioiden ja työnantajien kanssa, mm. oppisopimukset, lupakorttikoulutukset sekä osaamistodistukset. Kaupungilla on myös oma oppisopimusohjelma, jota koordinoi työllisyyspalvelut. 

Jyväskylän kaupungin oppisopimusohjelma 

Oppisopimusohjelmassa käynnistetään vuosittain 15-20 oppisopimusta kaupungin eri yksiköissä tai liikelaitoksissa, esimerkiksi vanhustyössä, liikuntapalveluissa, ruokapalveluissa, lasten ja nuorten ohjauksessa, puhdistuspalvelutehtävissä, metsätöissä, kiinteistön-/ympäristönhoidossa. Ensisijaisesti mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisellä tavalla tarjotaan niille nuorille, joilla on taustalla pitkittynyt työttömyys ja/tai jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, sekä mahdollisesti keskeytyneitä opintoja ja oppimiseen liittyviä haasteita. 

Oppisopimusohjelmaan sisältyy ei-työsuhteinen ennakkojakso (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta), jonka aikana henkilö pääsee tutustumaan alaan ja työnantaja saa tuntumaa hänen soveltuvuudestaan alalle. Jos henkilö osoittautuu soveltuvaksi ja yksiköllä on mahdollisuus hänet työllistää, voidaan ryhtyä suunnittelemaan oppisopimuksen käynnistämistä. Oppisopimuksessa tavoitteena voi olla joko koko tutkinnon, tai tutkinnon osien suorittaminen tilanteen mukaan.  

Paikko-osaamistodistukset 

Jyväskylän kaupunki on ollut rahoittajana ja yhteistyökumppanina PAIKKOverkko-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut luoda työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen työpaikoilla. Kaupungilla työllisyyspalvelut ja henkilöstöpalvelut koordinoivat osaamistodistusten käyttöönottoa ja tavoitteena on saada osaamistodistukset käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa.  

Suomessa on tällä hetkellä noin 500 000 henkilöä, jolta puuttuu toisen asteen tutkinto. Lisäksi on huomattavan paljon henkilöitä, jotka mm. terveydellisin syin joutuvat vaihtamaan alaa.  Kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksilla on erilaisilla valmennusjaksoilla, työkokeiluilla, työhönvalmennuksilla ja palkkatuetussa, työssä satoja henkilöitä vuosittain. Jaksojen aikana henkilöille kertyy monenlaista osaamista ja heidän työpanoksestaan on hyötyä työpaikoilla. Osaamisen dokumentoinnilla on tärkeä rooli näiden henkilöiden työnhaussa tai opintoihin hakeutumisessa. 

Osaamistodistus voi myös kannustaa hankkimaan alan koulutusta. Katso lyhyt (1min 42 s) esittelyvideo osaamistodistuksista:

Lisätietoa Paikko-toiminnasta heidän verkkosivuiltaan

Lupakorttikoulutukset 

Työllisyyspalvelut hankkii asiakkailleen myös työllistymisen kannalta tarpeellisia lupakorttikoulutuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi: työturvallisuuskortti, hygieniaosaamistodistus, tulityökortti, ensiapukortti.