Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näkymä Lutakon puistosta innovan tornille sulautuu hyppäävään naiseen

 

Työllisyyspalvelujen avustuksia (200 000 €) myönnetään yhdistyksille ja säätiöille toiminnan kehittämisavustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin. 
Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin  (https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia). Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta.
Työllisyyspalvelujen toiminnan kehittämisavustukset ovat harkinnanvaraisia; avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. 


Hakuajat vuonna 2021

HUOM! Avustusten hakuaika on umpeutunut ja päätösten valmistelu käynnistyy. Avustuspäätökset tehdään 28.2. mennessä.

Mikäli toiminnan kehittämisavustusten määrärahaa jää kevään päätösten jälkeen jakamatta, työllisyyspalvelujen avustusta voi hakea myöhemmin 31.8.2021 saakka.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Timmi-avustusjärjestelmään tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Avustusjärjestelmän sähköinen hakulomake on tammikuussa 2021 auki 7.-29.1. klo 15.00 saakka. 

Linkki sähköiseen hakemukseen: https://etimmi.jyvaskyla.fi/WebTimmi/#/5

Avustusneuvonta 7.-29.1.2021: p. 014 266 1363 arkipäivisin klo 13-15 

Työllisyyspalveluiden toiminta-avustuksiin liittyviin neuvonta: p. 014 266 3074


Yleiset periaatteet

 • Avustus kohdennetaan työttömille työnhakijoille tarjottavien palvelujen kehittämiseen
 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa, mikä tulee ilmaista hakemuksessa
 • Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • vustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.  Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä:

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttötarkoitus
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin
 • ko. liitteet on toimitettava hakemuksen jättämisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä 

Avustuksia ei myönnetä

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Työllisyyspalveluiden avustusten päätöksenteko

Avustuspäätöksen tekee Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden elinkeinojohtaja.


Päätöksestä ilmoittaminen

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.


Avustuksen käytön raportointi 

Raportointimenettelystä sovitaan päätöksenteon yhteydessä.