Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tietokone sylissä

Infoboxi

Kuntalisähakemus

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Työllisyyspalvelut
Asemakatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ

Kuntalisän laskuttaminen:

Kuntalisän laskutusohje

Kuntalisä työnantajille

Kuntalisän tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun alueen (Jyväskylä, Muurame, Laukaa ja Äänekoski) työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Kuntalisä on yksi osa kuntakokeilun työllisyyspalveluista työnantajille. Lisä on suuruudeltaan 300 € tai 600 € kuukaudessa.

Kuntalisää voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Hakemuksen tulee olla perillä kokeilutoimistolla kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Lisä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille:

 • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
 • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

 • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)
 • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)
 • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
 • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Kuntalisän määrä ja kesto

 • jos työantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
 • jos työantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta
 • oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan

Kuntalisän hakeminen

Lisä haetaan tulostettavalla hakulomakkeella.

Hakemuksen liitteet:

 • kopio työsopimuksesta
 • oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

Lisätietoja

hallinto.tyollisyys (a) jyvaskyla.fi

Satu Hovisalmi 
Yrityskoordinaattori 
p. 050 505 5206 
p. 014 266 8072 
satu.hovisalmi (at) jyvaskyla.fi 

Elina Nerg
työllisyyssihteeri
p. 014 266 3074
elina.nerg (at) jyvaskyla.fi