Hyppää pääsisältöön
Kuva
Toimintaterapian asiakkaat askartelevat

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutin erityisosaamista on toiminnan analysointi, soveltaminen ja porrastaminen niin, että asiakkaan kyvyt ja taidot sovitetaan yhteen toiminnan vaatimusten ja ympäristön olosuhteiden kanssa.

Toimintaterapiassa kiinnostuksen kohteena on asiakkaalle merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta hänen omassa ympäristössään. Asiakkaan toiminnat eli itsestä huolehtiminen, kotielämä, työ, opiskelu, vapaa-aika ja leikki sekä lepo muodostavat elämän eri alueet, joista muodostuu tasapainoisen elämän kokonaisuus. Asiakkaan ja toimintaterapeutin välisen vuorovaikutussuhteen sekä terapeuttisen toiminnan tarkoituksena on parantaa potilaan toimintamahdollisuuksia ja tukea potilasta ylläpitämään ja parantamaan omaa suoriutumistaan ja osallistumismahdollisuuksiaan elämän eri osa-alueilla.

Toimintaterapeutit tekevät aktiivisesti yhteistyötä potilaan omaisten, läheisten sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti AMK- tai aikaisemman opistotasoisen toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, Valviralta ammatinharjoittamisoikeuden saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Asiasanat: