Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki liikkeellä talvimaisemassa

Lapsella on lain mukaan oikeus tavata erillään asuvaa vanhempaansa. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä lapsen kanssa asuvan vanhemman että tapaavan vanhemman vastuulla. Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen tapaamisoikeuden toteutumisesta.

Lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaaminen tai lapsen vaihto vanhemmalta toiselle voidaan perustellusta syystä määrätä tai sopia valvotuksi tai tuetuksi.

Syitä valvottuihin tai tuettuihin tapaamisiin ovat esimerkiksi:

  • huoli siitä, että tapaajavanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tapaamisten aikana
  • jos vanhempien välillä on luottamuspula
  • pitkä aika lapsen ja tapaajavanhemman edellisestä tapaamisesta
  • tapaajavanhemman päihde- tai mielenterveysongelma
  • uhka lapsen väkivallasta

Valvottuja tapaamisia, valvottuja vaihtoja tai tuettuja tapaamisia voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaan käräjäoikeuden päätöksellä tai lastenvalvojan vahvistamalla tapaamissopimuksella. Valvojan tehtävänä on taata lapsen turvallisuus tapaamis- ja vaihtotilanteissa. Valvoja laatii jokaisesta tapaamisesta tai vaihdosta raportin. Vanhemmat voivat saada raportit itselleen tapaamisraporttipyyntö -lomakkeella.

Valvottu tapaaminen

Tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua.

Valvotussa tapaamisessa valvoja on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä lapseen ja tapaavaan vanhempaan. Valvoja on tarpeen vaatiessa käytettävissä myös lapsen hoitoon tai kohtaamiseen liittyvässä ohjauksessa. Valvojalla on velvollisuus keskeyttää tapaaminen, jos se on lapselle turvaton, esimerkiksi jos vanhempi käyttäytyy aggressiivisesti tai tulee tapaamiseen päihtyneenä.

Tuettu tapaaminen

Tuettu tapaaminen eroaa valvotusta tapaamisesta vain siten, että valvojan ei tarvitse olla koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä. Valvoja on tapaamistilassa lapsen ja tapaavan vanhemman käytettävissä tapaamisen ajan.

Valvottu vaihto

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti turvallisesti vanhemmalta toiselle. Vaihto voidaan järjestää niin, että vanhemmat eivät kohtaa lainkaan. Työntekijä rauhoittaa vaihtotilanteen niin, että lapsi ei joudu vanhempien ristiriitojen keskelle. Valvottu vaihto voidaan järjestää niin, kun vanhempien välillä on ristiriitoja, jotka estävät vanhempien välistä vuorovaikutusta.

Palveluun ohjautuminen

1. Tuomioistuimen päätös.

Jos tapaamisista on oikeuden päätös, tulee vanhempien olla yhteydessä palvelun järjestäjään perheoikeudellisten palveluiden palveluohjaajaan. Oikeuden päätöksen mukana tulee toimittaa molempien vanhempien yhteystiedot.

2. Lastenvalvojen vahvistama sopimus.

Vanhemmat varaavat ajan lastenvalvojalle, joka järjestää vanhemmille yhteisen neuvottelun. Neuvottelussa vanhemmat voivat sopia lapsen ja erillään asuvan vanhemman valvotuista tai tuetuista tapaamisista tai valvotuista vaihdoista. Valvottujen tapaamisten käytännön järjestelyistä vastaa Lapsioikeudellisten palveluiden palveluohjaaja. Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset ovat asiakkaille maksuttomia.

Yhteystiedot

Perheoikeudelliset palvelut, palveluohjaaja Annamari Kilpeläinen, puh 014 266 3993, puhelinajat: ma ja to klo 9 - 10, sekä ti klo 12 - 15