Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset pelaavat tabletilla ja puhelimella lattialla

Mitä tarkoitetaan tarkkaavaisuuden, keskittymisen, aspergerin tai autismikirjon häiriöillä?

  • Niiden taustalla on kehityksellistä aivojen toimintaan liittyvää poikkeavuutta, esimerkkinä tarkkaavuushäiriö ADHD/ADD tai autismikirjon häiriöt
  • Niihin liittyy usein myös käytöshäiriötä, ahdistusta, masennusta tai muita psykiatrisia vaikeuksia
  • Niillä on usein voimakas vaikutus toisten ihmisten kanssa toimimiseen
  • Niiden vaikeusaste vaihtelee, minkä vuoksi myös lapsen tai nuoren tarvitsema tuki vaihtelee
  • Ne saattavat näyttäytyä eri tavoin eri ympäristöissä
  • Lapsen tai nuoren lisäksi myös hänen vanhempansa ja muut arjen aikuiset tarvitsevat tukea (esim. varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta)

Miten neuropsykiatriset vaikeudet (nepsy) voivat näkyä arjessa?

Vanhemmat sekä varhaiskasvatuksen ja koulun aikuiset kuvailevat lapsen käytöstä esimerkiksi:

”Maija on niin omapäinen. Hän haluaa määrätä sekä aikuisia että muita lapsia. Hän ei jaksa istua kuin hetken paikallaan ja keskittyminen yhteen asiaan on todella vaikeaa. Kun hänelle puhuu, hän ei kuuntele ja ohjeet menevät ohi korvien.”

”Meidän Ville ei jaksa ponnistella. Hän ei häiritse muita, mutta hommat eivät vaan etene. Koulusta tulee todella paljon tehtäviä, koska hän ei saa tunnilla niitä tehtyä.”

”Kalle häiritsee tunnilla, ja hän ei istu paikallaan. Kun aikuinen yrittää komentaa, Kalle saa raivareita ja hänet poistetaan tunnilta. Joskus koulusta on soitettu meitä vanhempia hakemaan Kalle kesken päivän kotiin.”

”Onnilla ei ole ryhmässä kavereita. Hän vaeltelee ja vaihtaa leikistä toiseen. Hän määräilee ja haluaa leikin menevän niin kuin hän itse haluaa. Toisinaan hän leikkii omaa leikkiään niin, että ei suostu lopettamaan ja lähtemään ulos."

”Aamupalapöytään siirtyminen tai ulos lähteminen on Lauralle vaikeaa. Hän lyö jarrut päälle, eikä häneen saa yhteyttä. Näissä lukkotilanteissa hän on kuin vahanukke eikä puhu."

Mitä tehdä, kun huoli neuropsykiatrisista vaikeuksista herää?

Ota huoli puheeksi ja etsi tietoa. Kerro huolestasi läheisillesi, lastenneuvolan tai koulun terveydenhoitajalle, opettajalle tai oppilas/opiskelijahuollon työntekijälle. Perhekompassin ja Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa sivuille on koottu tietoa Jyväskylän ja Keski-Suomen palveluista.

Ohjausta, neuvontaa ja arjen tukea on tarjolla

Varhaiskasvatuksen ja koulun tarjoama kolmiportainen tuki on rakennettu lapsen ja nuoren kehityksen ja oppimisen tueksi.

Tukea ja neuvontaa voi saada lapsen tai nuoren iästä riippuen esimerkiksi pikkulapsipsykologeilta, toimintaterapeuteilta (toimiva-aika), perheneuvolasta sekä psykologipalveluista tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä oppilas- ja opiskeluhuollosta. Perheneuvola, pikkulapsipsykologit ja toimintaterapeutit tarjoavat myös erilaisia ryhmiä vanhemmille.

Lapsen ja nuoren neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät usein myös kodin arjessa ja kuormittavat vanhempien voimavaroja. Kotiin on saatavilla apua lapsiperheiden kotipalvelusta, perheohjauksesta, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnasta sekä lastensuojelun perheohjauksesta

Jyväskylän kaupungin soveltavan liikunnan ryhmistä voi hakea vahvistusta lapsen liikunnallisten taitojen kehitykseen ja ryhmässä toimimisen taitoihin.

Yli 16 vuotiaiden nuorten kohdalla ohjausta, neuvontaa ja tukea tarjoavat myös nuorisovastaanotto, etsivä nuorisotyö ja nuorten taidetyöpaja.

Arviointi mietitään yksilöllisesti

Arvioinnin ja diagnoosin tarve mietitään jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla yksilöllisesti. Arviointia suunniteltaessa on tärkeä kuunnella lapsen tai nuoren ja hänen vanhempiensa sekä muiden arjen aikuisten kuvausta arjen haasteista, heidän kysymyksiään ja kokemusta tuen tarpeista. Arviointi on tarpeen, jotta lapsi tai nuori saa tietoa ja ymmärtää, mitä hänellä oleva neuropsykiatrinen vaikeus tarkoittaa, ja mihin arjen asioihin se vaikuttaa. Tämän lisäksi hänelle on tärkeä osoittaa hänen vahvuutensa ja opettaa keinoja, joilla hän voi itse tilannettaan helpottaa.

Arvioinnin kautta myös vanhemmat ja muut arjen aikuiset voivat ymmärtää lapsen tai nuoren tilannetta paremmin. Näin he voivat kohdentaa tarvittavia tukitoimia yksilöllisemmin. Lääkärin tekemä diagnoosi tarvitaan, jos arvioidaan että lapsen tai nuoren olisi mahdollista saada kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, Kelan vammaistukea, nuoren kuntoutusrahaa tai kaupungin omaishoidontukea.

Hoito ja kuntoutus osana neuropsykiatrisia tukitoimia

Lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus pohjautuvat yksilöllisesti tehtyyn arviointiin. Arjen kuntoutustoimet kotona ja varhaiskasvatuksessa tai koulussa ovat ensiarvoisen tärkeitä. On tärkeä pysähtyä miettimään, mitä vanhemmat, varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökunta ja lapsi tai nuori itse voivat tehdä tilanteen helpottamiseksi. Lisäksi on tärkeä selvittää, mitä lapsi tai nuori, hänen vanhempansa ja varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökunta tarvitsevat, jotta heillä on mahdollista tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lapsen ja nuoren, heidän vanhempiensa ja varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökunnan rinnalle tarvitaan usein myös muita tahoja arvioimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavaa hoitoa ja kuntoutusta. Alle esiopetusikäisen lapsen kohdalla tyypillisiä kuntoutusta ja/tai hoitoa tarjoavia tahoja ovat toiminta-, fysio- ja puheterapia sekä perheneuvola. Hoidon ja kuntoutuksen tukena on tarvittaessa myös lasten kuntoutustyöryhmä. Lisäksi Kelan kuntoutusvaihtoehdot ja lastenpsykiatria tai lastenneurologia tarjoavat väylän hoitoon ja kuntoutukseen

Esi- ja perusopetuksen luokilla 1-6 hoitoa ja/tai kuntoutusta tarjoavia tahoja ovat toiminta- ja fysioterapia, perheneuvola, Lastentutkimusklinikka, Kukkulan koulu ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. LisäksiKela> ja lastenpsykiatria tai lastenneurologia tarjoavat väylän hoitoon ja kuntoutukseen.

Perusopetuksen luokilla 7-9 oleville nuorille hoitoa ja/tai kuntoutusta tarjoavat nuorisovastaanotto, nuorten taidetyöpajan oppipaja, Kukkulan koulu ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. Lisäksi Kela ja nuorisopsykiatria ja lastenneurologia (alle 15 vuotiaat) tarjoavat väylän hoitoon ja kuntoutukseen.

Yli 16 vuotiaiden nuorten kohdalla hoitoa ja/tai kuntoutusta tarjoaa nuorisovastaanotto. Lisäksi Kelan kautta on mahdollista saada lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta. Erikoissairaanhoitoa on saatavilla nuorisopsykiatrialta ja aikuispsykiatrialta hoitoketjun mukaisin kriteerein.

Neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvä tuki- arviointi- ja hoitopolku: Apua neuropsykiatrisiin vaikeuksiin malli -pdf

Mistä lisätietoa neuropsykiatrisiin vaikeuksiin?

Käypähoitosuositus: ADHD
ADHD-liitto
Autismiliitto ry
Aivoliitto

Tietoa ja tukivinkkejä

ADHD tutuksi
ADHD tietoa
Neuropsykiatriset vaikeudet Tampereen kaupungin sivuilla