Hyppää pääsisältöön

Kokemusasiantuntija asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ja osallisuuden edistämiseen

Jyväskylässä on yhdeksän koulutettua kokemusasiantuntijaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ja osallisuuden edistämiseen.

Kokemusasiantuntijat voivat olla esimerkiksi mukana esimerkkiksi:

  • palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa
  • ammattilaisen rinnalla ryhmänohjaajana
  • vierellä kulkijana vertaiselleen
  • ammattilaisten tai opiskelijoiden kokemuskouluttajana tai luennoitsijana.

Kokemusasiantuntijan kuluista vastaa se taho, joka asiantuntijan osaamista tarvitsee ja tilaa.

Kokemusasiantuntija on pätevöitynyt tehtävään omassa elämässään, mutta on saanut työhönsä myös koulutuksen. Hänellä itsellään tai hänen läheisellään on kokemusta elämäntilanteesta tai palvelusta, jossa hän toimii kokemusasiantuntijana.

Tarvitsetko kokemusasiantuntijaa?

Ota yhteyttä: projektipäällikkö Marja-Liisa Ollikainen, p. 014 266 8667, marja-liisa.ollikainen(at)jkl.fi

Kokemusasiantuntija saa tehtävästään palkan/palkkion, jonka maksaa se taho, joka asiantuntijan osaamista tarvitsee ja tilaa.

Kokemusasiantuntijakoulutus on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön ESR-rahoitteista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanketta.

Kotoutumisen kokemusasiantuntija

Jyväskylässä on seitsemän koulutuksen saanuttaa pakolaistaustaista kotoutumisen kokemusasiantuntijaa.

Kotoutumisen kokemusasiantuntijat voivat olla mukana esimerkiksi

  • sosiaali-, terveys- tai kotoutumispalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa,
  • uusien alueelle muuttaneiden maahanmuuttajien tukena heidän kotoutumisessaan,
  • ammattilaisten kokemuskouluttajana tai
  • siltana asiakkaan ja ammattilaisen välillä.

Kokemusasiantuntijoita voi tiedustella projektityöntekijä Mervi Sirviöltä puhelin 050 314 1912 tai sähköposti mervi.sirvio(at)jkl.fi.

Kokemusasiantuntija saa tehtävästään palkan/palkkion, jonka maksaa se taho, joka asiantuntijan osaamista tarvitsee ja tilaa.

Kokemusasiantuntijoiden koulutus on osa Kotoisa -hanketta. KOTOISA-hankkeen tavoitteena on tukea pakolaistaustaisten kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeessa muun muassa käynnistetään kotoutumisraadin toiminta, koulutetaan kotoutumisen kokemusasiantuntijoita ja kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen ohjauksen toimintoja. Hanke on EU:n sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahaston (AMIF) ja Jyväskylän kaupungin rahoittama kehittämishanke.