Hyppää pääsisältöön

Kun vaikeavammainen henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa, hän saa palveluasunnon. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Lisätietoja palveluasumisesta saat sosiaalityöntekijöiltä.

Omaishoito

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu vammaista, sairasta tai vanhusta  kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Katso lisää infoa omaishoidosta.