Hyppää pääsisältöön
Kuva
vanhusneuvoston toiminta tähtää osallisuuteen ja hyvinvointiin

Ota yhteyttä vanhusneuvostoon

Hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki
puh. 014 266 7739
sari.valimaki[at]jyvaskyla.fi

Sihteeri Laura Lehtinen
puh. 014 266 2818, 050 477 0008
laura.lehtinen[at]jyvaskyla.fi

Vanhusneuvoston kokoonpano 

Vanhusneuvoston kokousajat

Vanhusneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän kaupunkia kotipaikkanaan pitävien eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöelimenä. Neuvostossa on edustajia eläkeläisjärjestöistä, Ikääntyvien yliopistosta, Keski-Suomen muistiyhdistyksestä ja Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnasta.

Jyväskylään perustettiin vuonna 1977 eläkeläisneuvosto. Vuonna 2009  nimi muutettiin vanhusneuvostoksi.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävänä on kehittää vanhuspalveluja tekemällä aloitteita, käsitellä valmisteilla olevia asioita, keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja ikääntyneiden asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua vanhuspalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen.

Vanhusneuvosto seuraa ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä ikääntyneitten kokemuksia näistä.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin muiden kunnallisten lautakuntien. Vanhusneuvosto kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa.

Vanhusneuvoston asema vahvistettiin syksyllä 2011. Tämän jälkeen vanhusneuvoston kokoukset on pidetty hallintosäännön kokous- ja päätöksentekomenettelyn mukaisesti.