Hyppää pääsisältöön
Kuva
lvi-putkia ilmanvaihtokonehuoneessa

Vesi- ja viemärijärjestelmän peruskorjaukseen, saneeraukseen ja uusimiseen tulee hakea rakennuslupa. Kerrostalon yhden kylpyhuoneen kunnostamiseen ei lupaa tarvitse hakea, mikäli tila ei muutu.

Asemakaava-alueelle rakennettaessa kiinteistö tulee liittää vesi-, viemäriverkkoon. Myös kaukolämpöverkkoon on liityttävä, jos asemakaavassa niin edellytetään. Kaukolämpöön liittymisvelvoitteesta voi poiketa, mikäli käytetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa vähäpäästöistä lämmitysjärjestelmää, kuten esimerkiksi maalämpöä.

Rakennettaessa haja-asutusalueelle tulee ennakkoon selvittää liittymismahdollisuudet vesihuoltoverkkoon. Mikäli sellainen on sinne rakennettu, tulee siihen liittyä. Alueella voi toimia vesiosuuskunta, joka vastaa vesi- ja viemäriverkostosta. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesijärjestelmälle on tällöin haettava erillinen toimenpidelupa. Uutta rakennusta rakennettaessa järjestelmä esitetään rakennuksen rakennusluvan yhteydessä.

Rakennus tulee liittää hulevesiverkkoon, mikäli alueelle on sellainen rakennettu. Muutoin sade- ja salaojavedet tulee käsitellä omalla kiinteistöllä siten, että niiden valuminen naapuritontille estyy. Sade- ja salaojavesiä ei saa johtaa viemäriverkostoon.

Tilojen muutoksissa ja merkittävissä käyttötarkoituksen muutoksissa ilmanvaihtojärjestelmän vaatimukset voivat muuttua ja edellyttää sen takia rakennusluvan hakemista. Esimerkiksi toimistotilaa muutettaessa liikuntatilaksi määräykset edellyttävät tilaan erilaisen ilmanvaihtojärjestelmän.

Luvan hakeminen

Rakennuslupa on aina haettava kirjallisesti. Rakennusluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta. Paperisen hakemuksen ja liitteiden skannaaminen sähköiseen muotoon rakennusvalvonnassa, on maksullista palvelua.

Asiasanat: