Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi tabletilla pelaamassa

Jyväskylässä sairaalaopetusta annetaan Kukkulan koulussa.

Kukkulan koulun tukijaksot

Kukkulan koulussa (sairaalaopetus) on tarjolla tukijaksopaikkoja 1.-9.-luokkalaisille oppilaille. Tukijaksopaikkaa haetaan, jos oppilaalla on laaja-alaisia koulunkäyntivaikeuksia, joihin oman koulun tehostettu -, erityinen - ja oppilashuollollinen tuki ei ole ollut riittävää. Lisäksi oppilas on erikoissairaanhoidon avohoidossa.

Tukijaksopaikka varmistuu oppilaalle yksilöllisesti sovitun arviointijakson jälkeen. Yläkouluikäisten tukijakso on aina vähintään yhden lukukauden / puolen vuoden mittainen. Tukijaksopaikoille on jatkuva haku.

Yhteydenotot ennen hakuprosessin aloitusta:

Mari Kuopio, Kukkulan koulu, Kukkulan koulu, konsultoiva erityisopettaja 1.-6.lk, p. (014) 2664782 tai mari.kuopio(at)jyvaskyla.fi

Nea Porsanger-Rintala, Kukkulan koulu, konsultoiva erityisopettaja 7.-9.lk, p. (014) 2668811 tai nea.porsanger-rintala(at)jyvaskyla.fi

Koulukuntoutusyksikkö

Tämä opiskelumuoto on tarkoitettu 7.-9. luokan oppilaille, joiden koulunkäynti on syystä tai toisesta keskeytynyt tai keskeytymisvaarassa. Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen opetussuunnitelman suuntaisesti, mutta tiiviimpinä kokonaisuuksina. Tuetun opiskelun ryhmään on joustava haku eikä hoitosuhde erityissairaanhoitoon ole välttämätön. Oppilaaksi ottaminen päätetään monialaisessa yksilöllisessä oppilashuoltopalaverissa, johon kutsutaan erityisopettaja Raija Saukko ja tarvittaessa Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja Nea Porsanger-Rintala.

Ennen ryhmään hakeutumista tulee olla yhteydessä erityisopettaja Raija Saukkoon oppilaan tilanteen kuvaamiseksi sekä tapaamisen ajankohdan sopimiseksi. Oppilas- ja opiskelijahuollon yksikön tuetun opiskelun ryhmä sijaitsee tällä hetkellä Kukkulan koululla. 

Lisätietoja: 
erityisopettaja Raija Saukko, Kukkulan koulu, p. (014) 266 0890 / 0503453099 tai raija.saukko(at)jyvaskyla.fi

Lisätietoja:

Maija Juoperi, rehtori, Kukkulan koulu, maija.juoperi@jyvaskyla.fi, p. 050 5714498
Anne Heino, oppimisen tuen asiantuntija, anne.m.heino@jyvaskyla.fi, p. 050 470 8873