Hyppää pääsisältöön
Kuva
Piirros: Vaaleanpunaiset paperiset flamingot

Joustava perusopetus (JOPO)

JOPO on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8. ja 9. –luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja sitä kautta myös ilman peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa. Elokuussa 2021 käynnistyviin JOPO-ryhmiin haetaan sähköisellä lomakkeella ajalla 15.-26.3.2021 Wilma-järjestelmässä. Lomake löytyy Wilman etusivulta, kohdasta Lomakkeet.  

JOPO-opetusta järjestetään Vaajakosken, Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluilla. Kunkin yhtenäiskoulun JOPO-ryhmään valitaan 10 oppilasta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille tieto henkilökohtaisesta haastatteluajasta tulee sähköpostilla tai puhelimitse. Haastattelut järjestetään viikkojen 14–17 aikana. Haastatteluun osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa sekä koulun edustajat. Oppilasvalinnassa huomioidaan oppilaan tarve, halukkuus ja kyky sitoutua toiminnalliseen opetukseen. Tieto oppilasvalinnasta lähetetään hakijoille sähköpostilla tai puhelimitse 21.5. mennessä. Valitun on ilmoitettava JOPO-paikan vastaanottamisesta 31.5. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse. 

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä. Opiskelussa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisen muodot ja oppimisympäristöt. Joustavassa perusopetuksessa kaikille oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. JOPO-toimintaan kuuluu olennaisesti vankka yksilöohjaus laaja-alaisen arvioinnin kautta.

JOPO-ryhmien toiminnassa painotetaan työelämätaitojen kehittymistä useiden työelämäjaksojen avulla sekä painotutaan toiminnalliseen oppimiseen esim. leirikouluissa sekä toimintapäivissä. JOPO-opiskelu vaatii motivoituneisuutta niin oppilaalta itseltään kuin huoltajiltakin. Ryhmässä opiskelevien tulisi kyetä itsenäiseen työskentelyyn, jota vaaditaan erityisesti työelämäjaksoilla.

Lisätietoja: 
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kilpisen yhtenäiskoulu

Ysiplus-paja päättötodistusta vailla oleville nuorille

Ysiplus-paja on tarkoitettu yhdeksännen vuosiluokan käyneille, mutta ilman päättötodistusta oleville nuorille. Lukuvuoden 2021-2022 toimintaan haetaan ajalla 29.3.-16.4.21 Nettisivuilta löytyvä hakulomake lähetetään osoitteeseen Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä. Ysiplus-pajalle valitaan 16 nuorta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakea voivat nuoret, joilta on jäänyt tai on vaarassa jäädä 9. luokan jälkeen peruskoulun päättötodistus saamatta. 

Ysiplus-paja toimii Mataran kiinteistössä, Nuorten taidetyöpajan yhteydessä ja on Kilpisen yhtenäiskoulun alaista toimintaa.

Ysiplus-pajan opetus on toiminnallista opetusta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Nuoren yksilöllisiä vahvuuksia tuetaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin avulla. Ysiplussalla opiskellaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen ja pajaohjelmaan kuuluva opintojen jatko- ja muu ohjaus vaativat. Toiminta perustuu jokaisen oppijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opiskelevan nuorten motivaatiota ja sitoutumiskykyä opintoihin vahvistetaan taidetyöpajan toimintamallin mukaisesti, jossa painottuu kannustava, yksilöllinen ja toiminnallinen työskentely voimauttavassa oppimisympäristössä.  

Lisätietoja: 

Ysiplus / kasvatusohjaajat klo 14 - 16

Otto Tikka 050 478 4579 ja Sakari Perämäki p. 050 357 3145