Hyppää pääsisältöön
Kuva
Silmälasipäinen poika opiskelee

Jyväskylässä on mahdollista opiskella englannin kielellä sekä peruskoulussa että lukiossa. Englanninkielistä opetusta annetaan 1. -6. -luokkalaisille Kortepohjan koulussa ja 7.- 9. -luokkalaisille Viitaniemen koulussa. Opetuskielenä käytetään englantia, mutta taito- ja taideaineissa sekä joissakin valinnaisaineissa oppilaat voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen. Oppilaiden englannin kielen taito testataan ennen kouluun tuloa. Englanninkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa ja arviointia

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu pääsääntöisesti oppilaille, jotka ovat asuneet ulkomailla aikaisemmin ja aloittaneet koulunsa englannin kielellä. Englanninkielisten luokkien tavoite on auttaa oppilaita säilyttämään ulkomailla saavutettu kielitaito ja tarjota perheille mahdollisuus englanninkieliseen opetukseen. Englanninkielisen opetuksen täydennyspaikoille voivat hakea myös yleisopetuksen oppilaat, joiden englanninkielen taito on niin vahva, että kielen opiskelu A1-kielenä ei tarjoa oppilaalle tarpeeksi haastetta. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan normaalisti ensimmäiselle luokan haun yhteydessä tammikuussa. 

Englanninkieliseen opetukseen voivat hakea myös muiden kuntien oppilaat. Oppilaaksioton edellytyksenä on maksusitoumuksen saaminen oppilaan kotikunnasta. Tällöin myös oppilaan vanhemmat vastaavat koulumatkoista syntyvistä kustannuksista. 

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2-6

Kortepohjan koulun englanninkielisten opetusryhmien täydennyshaku on 10.-20.1.2022. Kielitaidon testaus järjestetään 7.2.2022. Perheet saavat tietoja hakukäytänteistä Wilma-viestillä hyvissä ajoin ennen haun alkamista. Päätökset englanninkieliseen opetukseen valinnasta tehdään 10.3.2022.

Katso videolta, millaista on opiskella englanninkielisellä luokalla.

Täydennyshaku englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 7-9 

Kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Viitaniemen koulun englanninkieliseen opetukseen ajalla 26.10.-8.11.2021 järjestettävässä täydennyshaussa.  Kuudesluokkalaisten huoltajat saavat hyvissä ajoin Wilma-viestin, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja englanninkieliseen opetukseen valinnan kriteereistä.  

Uusia oppilaita englanninkielisen opetuksen 7. luokalle otetaan haastattelun perusteella. Kaikkien hakijoiden suomen kielen ja englannin kieli testataan. Päätökset englanninkieliseen opetukseen valittavista oppilaista tehdään tammikuussa ja päätöksestä ilmoitetaan koteihin sähköpostitse tammikuussa.  

Lukio-opetusta englanninkielellä