Hyppää pääsisältöön
Kuva
Oppilaat syömässä koulun ruokasalissa / Hanna-Kaisa Hämäläinen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 20.1.-4.2.2021. Perheet saavat viikon 3 aikana kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Perusopetuksen palveluohjaus ja rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppilasvalinnat tehdään 6.4.2021.

Elokuussa 2021 ensimmäisen luokan aloittavat kaikki vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 32 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa. 

Lapsen ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste. Lisäksi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajan esittämä lähikoulutoive. 

Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Sivistyslautakunta päättää vuosittain opetusresurssit. Jos kaikki oppilaat eivät mahdu lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun, osoitetaan oppilaalle tällöin koulupaikka johonkin muuhun alueen kouluun. Lähikoulu on lapselle osoitettu koulu. Kouluun oppilaita valittaessa etusijalla ovat jyväskyläläiset oppivelvollisuusikäiset lapset.

Lapsen kotiosoitteella on vaikutusta lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka.

Ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja kielten opiskelusta

Video A1-kielen valinnasta

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 1. luokalle ottamalla yhteyttä Kasvun ja oppimisen palveluohjaukseen tai kotia lähinnä olevan koulun rehtoriin.

Jyväskylän normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain. 

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, kustantaa perhe silloin lapsen koulumatkat itse. 

Ilmoittautuminen 1. luokalle varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen