Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuvassa kukka ja sen takana asuinkerrostalo sekä Tuomiojärvi

Valmistuneita selvityksiä:

Asemakaavojen rinnalla laaditaan yleissuunnitelmia, joissa käsitellään viheralueiden lisäksi yleensä monia muitakin teemoja, kuten liikennekysymyksiä tai hulevesien hallintaratkaisuja. Yleissuunnitelman avulla tarkennetaan kaavan viheraluevarauksia, niiden käyttöä, rakentamisen ja hoidon tasoa, tarvittavia investointeja sekä toteutus- ja hoitovastuita. Yleissuunnittelu selvittää ja kokoaa lähtötiedot esimerkiksi puiston rakennussuunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelmia voidaan tehdä myös vaativan, laajan tai muuten ongelmallisen kohteen suunnittelussa, vaikkei alueen asemakaava olisi vireillä. Yleissuunnittelun perustietoa ovat erilaiset maankäytön suunnitelmat sekä muut ohjelmat ja selvitykset (esim. luontoselvitykset). Kohteen historia, suojelupäätökset ja maasto-olosuhteet vaikuttavat suunnitteluun ja siinä päädyttäviin ratkaisuihin.