Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö äidin reppuselässä nurmella.

Asukaskysely kohtaamisen ja oleskelun paikoista

Kesällä kyselimme asukkaiden näkemyksiä tärkeistä sekä kehitettävistä oleskelun ja kohtaamisen paikoista karttapohjaisella kyselyllä. Kooste kyselyn vastauksista lisätään nettisivuille loppuvuodesta 2021.

Viherpalvelut ovat kaupungin viheralueisiin liittyviä palveluja ja toimintoja, joilla edistetään ennen kaikkea asukkaiden viihtymistä ja virkistäytymistä. Viherpalveluita ovat rakennetut viheralueet, kuten esimerkiksi oleskelu-, leikki- ja koirapuistot, sekä luonnonmukaisemmat alueet kuten esimerkiksi niityt ja suojaviheralueet.

Tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi

Viherpalveluohjelma eli KymppiV on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden kehittämisen tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. KymppiV-ohjelma keskittyy pääasiassa Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen järjestämiin palveluihin. Ohjelmoinnin ulkopuolelle jäävät muun muassa koulujen ja päiväkotien pihat sekä liikuntapaikkojen ohessa sijaitsevat viheralueet, joista vastaavat Jyväskylän Tilapalvelu sekä Liikuntapalvelut. KymppiV-toimintamalli ottaa kuitenkin huomioon myös nämä muiden yksiköiden tarjoamat palvelut.

KymppiV-toimintamallilla suunnitellaan kaupungin viherpalveluiden kehittämistä. Se on paikkatietoon perustuva ja jatkuvasti päivitettävä tietokanta viherpalveluista sekä ohjelmointiin liittyvistä taustamuuttujista, kuten esimerkiksi väestöstä ja maankäytön muutoksista. Toimintamalli auttaa osaltaan hallitsemaan viheromaisuutta sekä huolehtimaan sen laatutasosta ja arvon säilyttämisestä. Toimintamallin tavoitteena on kohdentaa kunnostuksia ja uusia investointeja tasapuolisesti, järkevästi ja oikea-aikaisesti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä hallita viherpalveluverkon kattavuutta.

Viherpalveluohjelma päivitetään vuosittain. Uusin viherpalveluohjelma löytyy PDF-dokumenttina tästä: Viherpalveluohjelma 2021-2030. Aiempi KymppiV 2019-28 -ohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 18.6.2019.

Tutustu uusimpaan viherpalveluohjelmaan!

Viherpalveluohjelma 2021-2030

Muita viherpalveluohjelman materiaaleja

Lisätiedot

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 040 038 0211, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Kuva
Äiti ja tytär puunrungolla istumassa

 

Asiasanat: