Hyppää pääsisältöön
Kuva
Havainnekuva Puutarhakadun green streetistä

Jyväskylässä suunnitellaan ja tutkitaan sinivihreän infrastruktuurin ratkaisuja, erityisesti hulevesien kestävän hallinnan lähtökohdista. Sinivihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan kaupungin viherrakentamista sade- ja sulamisvesien, eli hulevesien viivyttämiseksi ja poisjohtamiseksi. Hulevesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Hulevesien huolellinen hallinta estää haitallisten ravinteiden huuhtoutumisen jokiin ja järviin sekä pienentää tulvariskiä.

Sinivihreän infrastruktuurin edut

Kuva
Kankaan hulevesikanava

Vesi- ja viheralueet sekä sinivihreä infrastruktuuri hyvin suunniteltuina tarjoavat lukuisia arvoja ja hyötyjä. Ne muodostavat teknisten vedenkiertoon liittyvien etujen lisäksi viihtyisiä, monipuolisia ja luonnonläheisiä virkistysympäristöjä. Vesi- ja viherverkostojen kokonaisvaltainen huomioiminen, sinivihreä infrastruktuuri sekä resurssiviisas ympäristörakentaminen voivat tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä ja taloudellisia etuja. Sinivihreä infrastruktuuri suunnitellaan mukautumaan hallitusti erilaisiin sadetapahtumiin.

Vettä viivyttävät, imeyttävät, haihduttavat, suodattavat ja johtavat prosessit yhdistetään tarkoituksenmukaisiksi hallintaketjuiksi, joiden toimintaa ylivuotorakenteet ja tulvareitit säätelevät ja varmistavat. Suunnittelu perustuu sekä veden laadun että määrän hallintaan. Sinivihreä infrastruktuuri tekee tiiviisti rakennetusta kaupunkiympäristöstä hallitusti huokoisemman ja tukee siten veden luontaiseen kiertoon liittyviä hitaita, vettä viivyttäviä ja puhdistavia prosesseja. Tämän ansiosta vesi purkautuu vastaanottaviin vesistöihin tasaisemmin ja parempilaatuisempana kuin perinteisistä hulevesijärjestelmistä.

Toimivan sinivihreän infrastruktuurin luomiseen tarvitaan aiempaa tiiviimpää eri suunnittelualojen yhteistyötä, huolellista toteutusta sekä uusia ylläpitorutiineja. Sinivihreän infrastruktuurin sovittaminen korttelirakenteeseen ja katuverkkoon edellyttää uudentyyppistä hydrologisten järjestelmien, kaupunkirakenteen ja viherrakenteiden suunnitteluosaamisen yhdistämistä.

 

Lisätiedot

yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, p. 014 266 5059, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi