Hyppää pääsisältöön
Kuva
Rantaväylä Mattilanniemen suunnalta katsottuna

Uusimmat hankekuulumiset

27.5.2020 Keskustan ja Lutakon voivat tulevaisuudessa yhdistää vehreät kannet ja liikkumisen väylät.
Ensimmäiset alustavat suunnitelmavaihtoehdot (pdf) ovat valmistuneet.

12.9.2019
Jyväskylän asemanseudun selvitys etenee: Ratapihan ylittämistä tutkivan periaatesuunnitelman tekeminen käynnistyy

Millaista kaupunkia voidaan rakentaa alueelle, joka on tärkeä osa Jyväskylän keskustaa ja jonka halki valtakunnalliset rata- ja tieväylät kulkevat? Tätä kysymystä pohditaan Jyväskylän keskusta-asemanseudun kehittämisessä, jossa tarkastellaan Rantaväylän ja ratapihan aluetta Mattilanniemestä Tourujokeen.

Kohti entistä yhtenäisempää, viihtyisää ja vilkasta keskustaa

Keskusta-asemanseudun suunnittelun tavoitteena on

  • luoda viihtyisämpää kaupunkiympäristöä ja kaupunkikuvaa keskustaa halkovalle pääliikennealueelle, 
  • mahdollistaa keskustan täydennysrakentuminen asemanseudulla,
  • rakentaa entistä tiiviimmät yhteydet ydinkeskustan ja Lutakon välille,
  • sujuvoittaa liikkumista keskusta-alueella kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä,
  • varmistaa toimintavarmat valtakunnalliset liikenneväylät sekä
  • saada aikaan käsitys oikea-aikaisista ja sopivaksi mitoitetuista liikenneinvestoinneista.

Kuva
Jyväskylän asemanseudun ympäristö ja siinä tutkittavat kolme aluekokonaisuutta.

Työn alla toteutusmahdollisuuksien selvitys

Syksyllä 2019 käynnistyi selvitys, jossa tutkitaan erilaisia kaupunkirakenteen kehittämisen vaihtoehtoja ja niiden toteuttamismahdollisuuksia. Kiinnostuksen kohteena on, onko kansirakentaminen toteuttavissa Jyväskylässä tai voidaanko ydinkeskustaa ja Lutakkoa yhdistää nykyistä paremmin. Samassa yhteydessä otetaan huomioon keskustan täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä Rantaväylän ja ratapihan liikenteelliset tarpeet ja ratkaisut. 

Selvityksen on tarkoitus valmistua talven 2020-21 aikana,jonka jälkeen päätetään, millä tavoin suunnittelua jatketaan. Toteutuakseen tarvitaan vielä paljon tarkempaa jatkosuunnittelua, ja mahdollinen rakentaminen ajoittuisi vuosikymmenen loppupuolelle. 

Kuvassa on selvityksen kolme ydinaluetta, joihin tarkastelu erityisesti kohdistuu.


Kaksi alustavaa suunnitelmavaihtoehtoa

Toukokuussa 2020 julkistetuissa kahdessa suunnitelmavaihtoehdossa ydinkeskustan ja Lutakon yhdistämiseksi ehdotetaan sekä ratapihan kattavia kansia että uusia kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi niissä on esitetty täydennysrakentamista esimerkiksi Hannikaisenkadun eteläpäähän sekä Matkakeskuksen ja messukeskus Paviljongin ympäristöihin. Näiden alustavien suunnitelmien pohjalta jatketaan toteuttamismahdollisuuksien selvitystyötä. 

Lataa suunnitelmien esittelymateriaali (pdf)

Lisätiedot

Sarita Nordstrand
erikoissuunnittelija
p. 050 311 8502
sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Leena Rossi
kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
p. 040 741 9187
leena.rossi[at]jyvaskyla.fi


Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan verkkosivut

Kaupunginosa: