Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pyöräilijä ja kävelijöitä kevyen liikenteen väylällä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, johon kuuluvat koko liikkumisympäristö ja eri liikennemuodot: kävely, pyöräily, joukkoliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne.  Liikennejärjestelmän suunnittelussa tarkastellaan yksittäisten hankkeiden sijaan kokonaisuutta sekä erilaisten toimenpideyhdistelmien vaikutuksia liikkumiseen ja liikenteen kehitykseen.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän tähtäimen suunnittelua. Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet sekä elinkeinoelämän kuljetusmahdollisuudet. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittäminen parantaa kasvavan keskuskaupungin kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta. Jyväskylä on Suomen valtakunnallisten yhteyksien solmukohta ja siksi seudun liikennejärjestelmän toimivuus on tärkeää koko maan kannalta.

Jyväskylän seudun liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu kaupunkiseudun rakennemalliin – Rakennemalli 20X0, mikä on luonut erinomaiset edellytykset tarkasteluun liikennettä ja maankäyttöä yhteen sovittaen. Jyväskylän yleiskaava ohjaa myös osaltaan liikennejärjestelmän kehittämistä kaupungin alueella tiivistyvän yhdyskuntarakenteen ja kestävän kehityksen mukaisen täydennysrakentamisen kautta. Yleiskaavan tärkeitä lähtökohtia ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuodelta 2011on määritelty liikennepolitiikan päämäärä, tavoitteet ja toimintalinjat:

  • Jyväskylän seudun keskeiset alueet on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla, ja liikennejärjestelmän avulla edistetään toimivan, turvallisen ja viihtyisän kaupunkirakenteen syntymistä.
  • Henkilöliikenteen kehittämisen painopistettä siirretään ympäristöä vähän kuormittaviin liikennemuotoihin – kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.
  • Ulkoiset yhteydet parannetaan turvamaan seudun saavutettavuus valtakunnan tasolla, joka luo edellytykset elinkeinoelämän kehittämiselle.