Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ote karttapalvelusta

WebMap on selainpohjainen paikkatieto-ohjelmisto. Ohjelmisto vaatii käyttäjältä PC-työaseman ja Internet Explorer (v6.0 tai uudempi) selaimen sekä nopean linjayhteyden. WebMap toimii Jyväskylän kaupungin sisäisessä verkossa (intranet), sekä myös erikseen sovituissa verkon ulkopuolisissa (extranet) työasemissa.

Paljon ajantasaista tietoa

WebMap -ohjelman avulla käyttäjä pääsee hyödyntämään monia erilaisia karttoja ja karttakohteisiin liittyviä ominaisuustietoja. WebMap yhdistää nämä tiedot, joten käyttäjä voi kysellä esim. kartalla näkyvää rakennusta osoittamalla sen tietoja suoraan rekisteristä. Jyväskylän kaupungissa karttatietoja on kerätty ja ylläpidetty jo yli kymmenen vuoden ajan Xcity-ohjelmistolla maastotietokantaan. Karttakohteisiin (esim. kiinteistöt, rakennukset) liittyviä ominaisuustietoja ylläpidetään usean organisaation toimesta kuntatietorekisterissä. WebMap mahdollistaa myös karttojen tulostuksen halutussa mittakaavassa. Tulostus voidaan tehdä myös tiedostoksi, jolloin kartta on käytettävissä kuvankäsittelyohjelmissa liitekarttana.

Käyttöliittymä räätälöitävissä käyttäjän tarpeisiin

Koska kaikki käyttäjät eivät tarvitse kaikkia WebMapin tietoja, niin WebMapissa on mahdollisuus käyttäjäkohtaisesti valita käytettävissä olevat kartat, ominaisuustietokyselyt ja muut toiminnot. Tämän ansiosta käyttö on helppoa ja selkeää, koska ohjelmassa on valittavissa vain ne asiat, joita käyttäjä todella tarvitsee. Tämä on tärkeää myös siksi, että näin voidaan rajata kuntatietorekisterin arkaluontoisten (esim. asukastiedot) tietojen käyttö vain niille, joilla on oikeus näiden käyttöön.

WebMap aineistot ja toiminnot

Karttatiedot: Ajantasa-asemakaava, Asemakaavasuunnitelmat, Aluejakokartta, Johtokartta, Kaavan pohjakartta, Maanomistuskartta, Opaskartta, Palvelukartta, Rekisterikartta, Suojelu- ja erityiskohteet, Teemakartta, Virastokartta, Yhdistelmäjohtokartta, Yleiskaava sekä koko kaupungin kattava ilmakuva liitettynä edellä mainittuihin karttoihin.
Ominaisuustiedot: Kiinteistöistä ja rakennuksista pinta-alat, omistajat, rakennusoikeus, toimitilat, asukastiedot, asuntotiedot, isännöitsijät ym. Kaavoista määräykset, käsittelyvaiheet sekä muut yleistiedot.
Toimintoja: Tulostus, osoitehaku, tiedonsiirto (mm. DXF, DWG, MIF), matkanmittaus, pinta-alan laskenta, kohteisiin liitettyjen dokumenttien näyttäminen, liitekarttojen teko.

Asennus helppoa

WebMapin asennus työasemalle vaatii Microsoft.Net Framework 1.1 asennuksen. Lisäksi asennus vaatii kahden scriptin ajon. Ohjelmiston päivitys tapahtuu vastaavalla tavalla: mikäli ohjelma on päivittynyt, niin selain havaitsee sen ja lataa automaattisesti uuden ohjelman käyttöönsä. Kun WebMapia käytetään kaupungin verkon ulkopuolelta, niin näille ns. Extranet-käyttäjille avataan pääsy käyttämään tätä palvelua. Tämä tehdään vain sovituille IP-numeroille, jotka asiakas ilmoittaa.

Hinta

Palvelun hinta määritellään kahden tekijän perusteella:
- valittavat kartat ja toiminnot (teema = yksi karttatyyppi ja siihen liittyvät toiminnot)
- käyttäjien lukumäärä.
Kokonaishintaan vaikuttaa myös valitut toiminnot, esimerkiksi tiedonsiirtomahdollisuus omiin järjestelmiin ja aineistojen julkaisumahdollisuus nostavat hintaa. Palvelun käytöstä tehdään yleensä vuosisopimus. Asiakas saa tällöin vuodeksi käyttöönsä ohjelmiston ja jatkuvasti ajan tasalla pidettävät aineistot. Hintaan sisältyy myös käyttöönoton yhteydessä annettava puolen päivän (n. 4 tuntia) koulutus sekä räätälöintityö, jossa rakennetaan palvelu siten, että asiakkaalla on käytössään tarvitsemansa kartat ja toiminnot.

Lisätietoja:

Janne Hartman
p.050 592 4617
janne.hartman/(at)jyvaskyla.fi

Ismo Tulisalo
p. 050 553 8478
ismo.tulisalo(at)jyvaskyla.fi