Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat. Viestinnällä varmistetaan osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen kannattaa osallistua, sillä hyvää kaupunkia luodaan yhdessä. Tälle sivulle on koottu eri tapoja saada tietoa sekä osallistua Jyväskylän kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen.

Viestintä ja tiedottaminen

Kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kaupungin tiedotuslehdessä tai paikallislehden kuulutusosastolla. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tulosta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille. Myös mahdollisista yleisötilaisuuksista ilmoitetaan lehtikuulutuksen yhteydessä, Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterissa sekä kaupunkisuunnittelun Facebook-sivulla. Kiinteistönomistajille lähetetään kaavamuutosta koskevat kirjeet kaavan luonnosvaiheessa.

Jyväskylän kaupunki ilmoittaa tulevista kaavahankkeista myös vuosittain julkaistavassa kaavoitusojelmassa eli kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsausta voit selata verkkolehtenä tai ladata sen laitteellesi. Painettua katsausta on jaossa Palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17) ja Jyväskylä-infossa (Asemakatu 7, Forumin 2. krs).

Kaavaprosessiin osallistuminen

Kaavan osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat esimerkiksi kiinteistö- ja maanomistajat, lähiasukkaat sekä muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia silloin, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Osallistua voi osallistumalla yleisötilaisuuksiin tai antamalla palautetta kaavasta sen ollessa nähtävillä. Suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista on luettavissa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS:ista. Sekä OAS:it että kaavaselostukset ja muut aineistot ovat luettavissa vireillä olevien asemakaavojen ja yleiskaavojen omilla verkkosivuilla. Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista löydät Ympäristöministeriön osallisuusoppaasta sekä Jyväskylän kaavoituksen kaavoitusoppaasta.

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media

Jyväskylän kaupunkisuunnittelua ja siihen liittyviä uutisia voi seurata Facebookissa, Twitterissä sekä kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla. Seuraamalla kaupunkisuunnittelun sosiaalista mediaa saat tiedon tapahtumista, tilaisuuksista, kyselyistä sekä projekteista, joissa on mahdollista osallistua kaupunkisuunnitteluun. Sosiaalisen median kanavissa on järjestetty esimerkiksi livechat keskusteluja, joiden avulla on kerätty palautetta, toiveita ja uusia ideoita kaupunkisuunnitteluun. Myös lyhyet koosteet kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn menevistä kaava-asioista julkaistaan verkossa ja jaetaan sosiaalisen median kanavissa ennen kaupunkirakennelautakunnan kokousta. Kaupunkirakennelautakunnan kokousten esityslistat on luettavissa verkossa lautakunnan kokousta edeltävänä torstaina sekä pöytäkirjat kokouksen jälkeen.

Työpajat ja asukasraadit

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on järjestänyt isoihin hankkeisiin liittyen kaikille avoimia työpajoja. Työpajatyöskentelyä on sovellettu muun muassa Kortepohjan keskustan kehittämishankkeessa ja Kehä Vihreän kehittämisessä niin aikuisten kuin lastenkin kuulemiseksi. Järjestämme työpajoja aina tarpeen vaatiessa ja ilmoitamme niistä mm. verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa.

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on kokeillut myös asukasraatitoimintaa. Asukasraatikokeilu toteutettiin viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi sekä kaupunkisuunnittelun tuomiseksi lähemmäs asukkaiden arkea. Raadissa toimineet 15 kaupunkilaista antoivat uusia ideoita asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin ja ottivat kantaa asukkaan näkökulmasta erilaisiin kaupunkisuunnitteluun kehittämistoimenpiteisiin. Raatikokeilu oli osa AVOin kaupunkiympäristö –toimintaa. Tulevaisuudessa asukasraatia hyödynnetään muun osallisuustoiminnan rinnalla eri projekteissa tarpeen mukaan. 

Tapahtumat

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on osallistunut myös moniin Jyväskylän alueella järjestettäviin tapahtumin. Tapahtumissa on mahdollista tutustua käynnissä oleviin kaavamuutoksiin sekä keskustella, kysellä ja kuulla kaupunkisuunnittelusta. Meidät voi löytää esimerkiksi Jyväskyläpäiviltä tai Alvar Aalto -viikoilta. Kaikki tulevat tapahtumat löydät Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterista. Ilmoitamme tapahtumista myös sosiaalisessa mediassa. Kaupunkisuunnittelun löydät sekä Facebookista että Twitteristä.

Anna palautetta kaupunkiympäristöstä

Vaikuta kaupunkisuunnitteluun antamalla palautetta. Palautetta voit antaa kaupungin palautekanavan tai Facebookin ja Twitterin kautta. Voit ottaa yhteyttä myös viestinnästä ja vuorovaikutuksesta vastaavaan suunnittelijaan. Yhteystiedot löydät sivun infolaatikosta.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin

Asemakaavat

Yleiskaavat

Lisätietoja osallistumisesta:

erikoissuunnittelija Ilona Leikas, p. 014 266 8744, ilona.leikas[at]jyvaskyla.fi