Hyppää pääsisältöön

19.5.2021

Palvelusetelin omavastuuosuus vastaa laskennallista kunnallista asiakasmaksua, jonka lisäksi palveluntuottaja voi periä yksikkökohtaista lisähintaa.
Kuva
Pienet jalat yhdessä piirissä / Dolly Aittanen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain tulorajamuutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen. Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on nykyisen 50 prosentin sijaan 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan 10,7 prosenttina.

Palvelusetelin omavastuuosuus vastaa laskennallista kunnallista asiakasmaksua, jonka lisäksi palveluntuottaja voi periä yksikkökohtaista lisähintaa. Uusista lain mukaisista asiakasmaksuista päätettiin sivistyslautakunnassa 28.4.2021.

Näin tulorajat muuttuvat käytännössä

Palvelusetelin omavastuuosuutta alkaa muodostua, kun perheen bruttotulot ylittävät tulorajan. Käytännössä tulorajojen muutos tarkoittaa, että kahden henkilön perheessä varhaiskasvatusmaksun tuloraja nousee 2136 eurosta 2798 euroon, kolmen henkilön perheessä 2756 eurosta 3610 euroon, neljän henkilön perheessä 3129 eurosta 4099 euroon, viiden henkilön perheessä 3502 eurosta 4588 euroon ja kuuden henkilön perheessä 3874 eurosta 5075 euroon. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Korkeimman varhaiskasvatusmaksun tuloraja nousee  kahden henkilön perheessä 4823 eurosta 5485 euroon, kolmen henkilön perheessä 5443 eurosta 6297 euroon, neljän henkilön perheessä 5816 eurosta 6786 euroon, viiden henkilön perheessä 6189 eurosta 7275 euroon ja kuuden henkilön perheessä 6561 eurosta 7762 euroon. 

Palvelusetelin omavastuuosuuteen vaikuttavat perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja perheen bruttotulot sekä sovittu tuntivälys. Korkein kokoaikaisen varhaiskasvatuksen oma-vastuuosuus on edelleen 288€. Kerhomaksut säilyvät ennallaan. Kerhomaksun huojennusta haettaessa huomioidaan uudet tulorajat 1.8.2021 alkaen.

Esimerkki 1.

Kolmihenkisen perheen bruttotulot ovat 4200 euroa. Tällä hetkellä omavastuuosuus on 155 euroa, kun varhaiskasvatuksen tarve on yli 151 tuntia kuukaudessa. 1.8.2021 alkaen sa-man suuruisilla tuloilla omavastuuosuus tulee olemaan 63 euroa.

Esimerkki 2. 

Nelihenkisen perheen ilmoittamat bruttotulot ovat 6000 euroa. Tällä hetkellä perheen omavastuuosuus on korkeimman maksun mukainen 288€, kun varhaiskasvatuksen tarve on yli 151 tuntia kuukaudessa. 1.8.2021 alkaen maksu alenee 203 euroon. 

Laskukaava varhaiskasvatuksen omavastuuosuuden laskemista varten:

(Perheen bruttotulot miinus perhekoon mukainen tuloraja) x 10,7% x sovitun tuntivälyksen mukainen prosentti = omavastuuosuus euroa kuukaudessa

Tulotiedot kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa toimittaa tuloliitteet

Mikäli perhe on tällä hetkellä hyväksynyt korkeimman maksun, kannattaa perheen tarkistaa uusi korkeimman maksun tuloraja ja tarvittaessa toimittaa tuloliitteet sähköisessä asioinnissa

Elokuun tulorajamuutosten vuoksi perheen ei tarvitse toimittaa tuloliitteitä, mikäli tulotiedot eivät ole muuttuneet tai perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun tai perheeltä on pyydetty tuloliitteitä erillisen aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä huomioidut tulot perhe voi tarkistaa viimeisimmästä palvelusetelin arvopäätöksestä.

Perheille, joiden palvelusetelin omavastuuosuus muuttuu 1.8.2021 alkaen, tehdään uusi palvelusetelin arvopäätös viimeistään elokuun aikana.
 

Lisätietoja

Norlandia- ja Tähtipäiväkodit sekä muut yksittäiset päiväkodit
asiakasmaksusihteeri Kirsi Hiironen p. 014 266 7054 

Touhula- ja Pilke-päiväkodit, Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäät sekä yksityinen perhepäivähoito

asiakasmaksusihteeri Heidi Hyvärinen p. 014 266 1397 

Varhaiskasvatuksen maksut-ja palveluseteli -nettisivulta,
varhaiskasvatus.asiakasmaksut(at)jyvaskyla.fi