Hyppää pääsisältöön

18.3.2021

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä panostaa lähivirkistys- ja viheralueisiin vuonna 2021.
Kuva
Nainen seisoo puiden keskellä.

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä on saanut avustusta lähivirkistys- ja viheralueiden kunnostamiseen sekä kehittämiseen yhteensä noin 127 000 euroa. Avustusta haettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Halssilan hiihtomaan sekä Kehä Sinisten kehittämiseen. Avustuksen määrä on noin puolet kunnostushankkeiden todellisista kustannuksista, joista kaupunki kattaa loput. Kehitystoimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

- Lähivirkistysalueiden kunnostuksessa tällaiset summat ovat isoja – eli suhteellisen pienellä panostuksella saadaan eteenpäin hyvinvoinnin ja terveyden kannalta hienoja hankkeita, iloitsee maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Halssilan hiihtomaan palvelut nostavat tasoaan

Halssilan hiihtomaan kehittämistoimia varten saatu avustus on noin 42 000 euroa. Avustuksen käyttötarkoituksena on kunnostaa ja parantaa alueen virkistystoimintoja sekä turvallisuutta. Alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteitä ovat nykyisen kodan kunnostus, toisen kodan/laavun rakentaminen toisen pulkkamäen päälle, pulkkamäkien ja muun alueen nykyistä parempi valaiseminen, alueen toimintojen jäsentäminen sekä alueen ympärivuotisten lähiliikuntaa palvelevien toimintapisteiden kehittäminen.

- Halssilan hiihtomaan alueen kehittämistä on suunniteltu ja ideoitu jo vuosia. Nyt kun hyvä rahoitusmalli tuli, saatiin suunnitelmat koottua yhteen eri tahojen kanssa ja tehtyä toteutuskelpoinen suunnitelma alueelle, kertoo liikuntakoordinaattori Kari Häkkinen.

Halssila valikoitui kehitystoimien kohteeksi, koska ulkoilualueen käyttöaste on todella suuri etenkin talvisin. Pysäköintialueet ovat käyneet ahtaaksi alueen toimiessa hiihtomaan lisäksi hiihdon lähtöalueena. Myös koulujen ja päiväkotien lisääntynyt kesäkäyttö edellyttää alueen tasonnostoa Toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden 2021 aikana niin, että ensi talvena Halssilassa olisi uudistetut olosuhteet niin mäenlaskijoille, hiihtäjille ja muille ulkoilijoille. Alueen kehittämissuunnitelmaan voi tutustua kaupungin liikuntapaikkarakentamisen verkkosivuilla.

Kehä Sinisten varrelle esteetön luontopolku, kalastuslaitureita ja parannettua opastusta

Kehä Sinisten kehittämistä varten avustusta myönnettiin noin 85 000 euroa. Kehä Sinisillä, eli Tuomio- ja Palokkajärven ympärysalueilla, tehdään lukuisia kehitystoimenpiteitä kuluvan vuoden aikana. Kehitystoimenpiteet on määritelty jo vuonna 2020 valmistuneessa Jyväskylän kaupungin luontoliikuntaohjelmassa, joka ohjaa tulevien vuosien luontoliikuntaolosuhteiden kehittämistä kaupungissa. Haukanniemessä käynnistetään uuden esteettömän luontopolun rakentaminen, Palokkajärven ympäri kulkevan kevyen liikenteen reitin varrelle toteutetaan opastus sekä Tuomiojärven rannalle rakentuu kaksi uutta kalastuslaituria.

Haukanniemen esteettömän luontopolun toteuttamisen rahoitusosuus on noin 55 000 euroa avustuksesta. Reitin rakennussuunnitelmat viedään loppuun kevään aikana ja polkurakenteiden tekeminen aloitetaan arviolta elo-syyskuun aikana. Tavoitteena on saada vuoden 2021 aikana reitin pohja- ja kaiderakenteet, yhdysreitti luontopolulle Wilhelm Schildtin kadun päästä sekä levähdyspaikat penkkeineen rakennettua. Luontopolun opasteet sekä taukorakenteet eli laavu, esteetön WC sekä puuhuoltorakennus toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Tuomiojärvelle rakennetaan virkistyskäyttöön kaksi uutta kalastuslaituria, joiden sijainnit ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Laitureiden sijoittelun kohdalla huomioidaan luontoarvot sekä hyvä saavutettavuus. Palokkajärven Kehä Sinisen ympärille toteutetaan kevyen liikenteen reittiopastus samalla tyylillä kuin Jyväsjärven kiertävällä Rantaraitilla on. Opastusmerkkeinä toimivat Kehä Sininen -lätkät reitin varrella.

Tutustu Halssilan hiihtomaan suunnitelmiin sekä Jyväskylän liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin liikuntapaikkarakentaminen -verkkosivulla.

Tutustu Jyväskylän luontoliikuntaohjelmaan

Lisätietoja

Halssilan hiihtomaa: Liikuntakoordinaattori Kari Häkkinen p. 0500 755240. 

Kehä Siniset: Yleiskaavapäällikkö Mervi Vallinkoski p. 050 5848822. 

Haukanniemen esteetön luontopolku: Ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen p. 050 300 3952.