ma-pe 9-15

OK-opitaan kieliä! -leiri (venäjä)

Tervetuloa kaikki vuosina 2008-2012 syntyneet lapset OK-opitaan kieliä -leirille kesäkuussa! Leiriläiset ovat lomalla, joten päivät täyttyvät leikistä, laulusta, askartelusta, liikkumisesta ja muista mukavista puuhista Seminaarinmäen kampuksella ja lähiympäristössä. Vieraat kielet sulautuvat luontevaksi osaksi leiripäivien toimintaa. Kieltä ja kulttuuria opitaan yhdessä kuin huomaamatta ilman opetussuunnitelmaa, oppikirjoja tai kokeita. Toiminnallinen kielileiri on siten hyvä tapa synnyttää positiivinen asenne kieltä kohtaan ja vaikuttaa lasten myöhempiin kielivalintoihin. Esitietoja ei vaadita. Leirin vetäjinä toimivat kielten opettajaksi ja luokanopettajaksi opiskelevat opettajankouluttajien opastuksella.

Leiri toteutetaan JYUniorit-toimintana Jyväskylän kesäyliopiston, IKI-hankkeen, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä opettajankoulutuslaitoksen yhteistyönä. IKI-hanke on kielikasvatuksen kehittämishanke, joka vahvistaa kielikasvatuksellista toimintakulttuuria ja vakiinnuttaa pedagogisia innovaatioita ja toimivia käytänteitä. Katso lisätietoja IKI-hankkeesta täältä https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/iki Leirin sisällössä ja toteutustavassa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen vuosina 2012-2019 järjestämän Kielileirin periaatteita ja kokemuksia.
Tervetuloa!

Tapahtuman hinta: 

60 €

Tapahtuman osallistujamäärä: 
12
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
15.4.2020
Tapahtuman järjestäjä: 
JYUniorit (Jyväskylän kesäyliopisto), IKI-hanke, Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos
044 760 3726
Tapahtuman www-sivut: 
Tapahtuman Facebook-osoite: 
Tapahtuman kaupunginosa: