18.–31.1.2021

Uponnutta kaupunkia etsimässä -valokuvanäyttely

Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelijat järjestivät vuosien 2019 ja 2020 aikana monitaiteisia työpajoja neljässä Jyväskylän seudun peruskoulussa. Gradian toisen asteen media-alan opiskelijat taltioivat näiden päivien antia, ja saadusta kuvamateriaalista koottu näyttely johdattaa nyt katsojan lasten kokemuksiin taiteesta ja oman luovuutensa löytämisestä.

Työpajojen tarkoituksena oli rohkaista lapsia luovuuden käyttöön sekä taiteen tutkimiseen ja tekemiseen. Media-alan opiskelijoiden taltioimista tunnelmista koottu näyttely johdattaa nyt katsojan lasten kokemuksiin taiteesta ja oman luovuutensa löytämisestä. Uponnut kaupunki on Keski-Suomen musiikin edistämissäätiön ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteishanke, joka nostaa esiin 16-vuotiaana menehtyneen säveltäjälahjakkuus Heikki Suolahden (1920-1936) tuotannon, tutustuttaa ihmisiä 1930-luvun aikaan ja kulttuuriin, sekä kannustaa lapsia taiteen tekemiseen ja luovaan ilmaisuun. Hanketta ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö sekä Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto.

Tapahtuman järjestäjä: 
Suomalainen musiikkikampus
040 836 8912
Tapahtuman osoite: 
Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä
Jyväskylän kaupunginkirjaston ala-aula
Tapahtuman www-sivut: 
Tapahtuman Facebook-osoite: 
Tapahtuman twitter-linkki: