11.1.–24.5.2021

Avoimet muskarit, Yrttisuon perhepuisto

Avoimet muskarit Yrttisuon perhepuistossa.

Elämyksellisissä ja iloisissa muskareissa…

  • lauletaan
  • soitetaan
  • rytmitellään
  • leikitään
  • tanssitaan
  • liikutaan
  • kuunnellaan

…kullekkin ikäryhmälle sopivalla tavalla! Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Musiikin peruselementit opitaan leikin ja ilon kautta. Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan voit vain pyörähtää paikalle. Jyväskylän seudun Nuorisoseuran jäsenille muskari maksaa 3€/lapsi ja muille 4€/lapsi.

Tapahtuman järjestäjä: 
Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry.
040 765 5006

Tapahtumasarja

Tapahtuman osoite: 
Kekkolantie 18, 40520 Jyväskylä
Tapahtuman www-sivut: 
Tapahtuman Facebook-osoite: 
Tapahtuman kaupunginosa: