Hyppää pääsisältöön

Esityslistat liitteineen ovat verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Jätelautakunnan esityslistat | Jätelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 11.2., 29.4. ja 17.6. klo 16.30.

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat | Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 12.1. (peruttu), 2.2., 23.2., 16.3., 6.4., 27.4., 18.5., 1.6. ja 15.6. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan esityslistat | Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 
Kokoukset kevätkaudella 2021: 10.5., 12.5., 14.5., 11.6., 13.6., 14.6., ja 16.6.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat | Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021 keskiviikkoisin klo 17: 20.1. klo 18 (iltakoulu klo 17), 10.2., ylimääräinen kokous 10.3., 17.3., 14.4. klo 17.30 (iltakoulu klo 16), 12.5. klo 16 (iltakoulu kokouksen jälkeen), 9.6., ylimääräinen kokous ti 15.6. klo 17
Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat | Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat | Perusturvalautakunnan pöytäkirjat (ennen 1.1.2020)
Kokoukset kevätkaudella 2021: 21.1. 25.2., 25.3., 29.4. (ylimääräinen), 20.5. ja 17.6. klo 15.00
Iltakoulut kevätkaudella 2021: 21.1. (ylimääräinen) 4.2., 11.3., 15.4. (ylimääräinen), 6.5., 17.6. (ylimääräinen) klo 15.00

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esityslistat | Sivistyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021 keskiviikkoisin klo 16.30: 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 16.6. julkinen kokous 
Iltakouluvaraukset kokouksen yhteydessä. Iltakoulu 27.1. kokouksen jälkeen. Sivistyslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteinen iltakoulu to 11.3. klo 16. Iltakoulu 7.4. klo 16.30

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan esityslistat | Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 14.1., 11.2., 11.3., 31.3., 22.4. (klo 15.00), 6.5., 28.5. siirtyy pidettäväksi 24.5. klo 16.15 ja 9.6. siirtyy pidettäväksi 8.6.2021 klo 16.00
Iltakoulut: 11.2., 24.2., 11.3., 31.3., 14.4. (ylimääräinen iltakoulu) ja 6.5. klo 16.15

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslistat | Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 26.1., 9.3. ja 25.5. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Kylän Kattauksen johtokunnan esityslistat | Kylän Kattauksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: ylimääräinen kokous 13.1., 23.2. ja 20.5. klo 17.00

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Tilapalvelun johtokunnan esityslistat | Tilapalvelun johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 25.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5. ja 22.6.2021.


Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Altekin johtokunnan pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2019.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Talouskeskus-liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Tiejaosto
Tiejaoston toiminnasta vastaa Maanmittauslaitos 1.1.2020 alkaen.

Tilapäinen valiokunta
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjat
Valiokunnan toiminta päättynyt 2.11.2020.

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Työterveys Aalto -liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston esityslistat | Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 19.1., 16.2. (ylimääräinen klo 15.00), 24.3., 18.5. klo 16.30
Yhteinen iltakoulu vanhusneuvoston kanssa 16.2. klo 16.30

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston esityslistat ja Vanhusneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2021: 20.1., 18.2. (ylimääräinen), 25.3. (iltakoulu klo 9.00-10.00, kokous klo 10.00), 19.5. klo 9.00
Yhteinen iltakoulu vammaisneuvoston kanssa 16.2. klo 16.30

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).