Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kasvattaja-aikuinen ja lapsi katsovat tablettia
Neljä varhaiskasvatuksen ammattilaista kertovat, miksi valitsivat työpaikakseen Jyväskylän varhaiskasvatuksen.
Kuva
Kasvattaja-aikuinen ja lapsi katsovat tablettia

”Halusimme tulla Kangasvuoren päiväkotikouluun uusien, ihanien ja puhtaiden tilojen vuoksi. Tilat ovat muokattavat ja pienryhmätoimintaan sopivat tilat. Pienryhmien toimivuus on ollut ihanaa. 

Tuttujen varahenkilöiden ja erityisavustajien läsnäolo tuo turvallisuutta ja lisää työntekijöiden jaksamista.
Yhteistyö yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa tuo jatkuvasti uutta tietoa ja harjoittelussa olevat opiskelijat pitävät meitä ajan tasalla.

Työntekijöitä koulutetaan ja kannustetaan osallistumaan koulutuksiin. Perehdytys on ollut kattavaa ja monipuolista ja aina on saanut apua. Osaamisen mukaan voi saada vastuuta ja oma kehittyminen työssä voi jatkua. Jyväskylän kaupunki on hyvä ja luotettava työnantaja ja sopimuksista pidetään kiinni.”

Varhaiskasvatuksen opettaja Katariina ja lastenhoitaja Jonna 


”Muutimme Jyväskylään kesällä ja kaupungin vireys ja liikuntapaikat viehättivät. Rekryssä oli lastenhoitajan paikkoja auki ja paikan sain! Uusi päiväkotikoulu ja yhdessä aloittaminen oli hyvä juttu. Varahenkilöt ja erityisavustajat ovat täällä tuttuja ja helpottavat arjen työtä. Tiimivastaavat ja yhdessä tekeminen luo työtyytyväisyyttä. Uuden päiväkotikoulun aloittaminen yhdessä on jäänyt positiivisesti mieleen. 
Perehdytys on ollut hyvää ja selkeää ja työkaverit ovat myös auttaneet matkan varrella.
Mentorointi oli minulle uudenlainen kokemus ja on ollut mukavaa kollegoiden kanssa jutella työhön liittyvistä asioista.”

Lastenhoitaja Liisi


”Hain Jyväskylän kaupungille töihin, koska tiesin, että Jyväskylän kaupungilla varhaiskasvatuksen opettaja saa olla opettaja ja keskittyä pedagogisiin asioihin yhdessä tiimin kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat läsnä myös ryhmissä ja ovat henkilökunnan tukena. Jyväskylän kaupungissa pidetään huolta osaamisen kehittämisestä, koulutuksia on paljon ja niihin on mahdollisuus mennä. Yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö tuo uudet tutkimustulokset arkeemme.

Esiopetuksen havainnointimateriaali ja muu materiaali tuo välineitä työhömme. Päiväkoitkoulussa työskennellessä mahdollistuu yhteisen arjen rakentaminen päiväkodin ja koulun välillä. Varahenkilöjärjestelmä mahdollistaa sak-aikojen toteutumisen.  Omaa osaamistaan pääsee kehittämään, jos haluja on. Omalla kohdalla se näkyy siinä, että aika pian pääsin tiimivastaavaksi ja sain siihen koulutusta.”

Varhaiskasvatuksen opettaja ja tiimivastaava Sanna