Hyppää pääsisältöön
Kuva
Opetuskortteja kielisuihkutukseen
 Kielisuihkutuksen tavoitteena on antaa lapselle positiivisia kokemuksia vieraan kielen kanssa toimimisesta tuomalla vieras kieli osaksi lapsen arkea."
Kuva
Opetuskortteja kielisuihkutukseen

Avaan eskariryhmän huoneen oven ja huikkaan jo ovelta tervehdyksen saksaksi - Hallo, alle zusammen! Lapset vastaavat minulle iloisesti ja reippaasti – Hallo, Frau Vuorimies. Istahdamme hetkeksi alas ja jatkamme saksaksi jokaisen kielisuihkutustuokiomme aloittavilla tutuilla aiheilla: kuulumisten kyselyllä, "Wie geht's?". “Gut, danke”, vastaa taitava ryhmämme. Kertaamme paikalla olevien lasten ja aikuisten nimet esittelemällä itsemme, sekä laskemme jo sujuvasti, kuinka monta lasta ja aikuista meitä on tänään paikalla. Kielisuihkutushetkessä puhumme pelkästään saksaa. Hetki etenee aina saman kaavan mukaisesti, jotta lapset voivat tuntea olonsa turvallisiksi ja itsensä taitaviksi kielenkäyttäjiksi.  

 

Kielisuihkutuksen tavoitteena on antaa lapselle positiivisia kokemuksia vieraan kielen kanssa toimimisesta tuomalla vieras kieli osaksi lapsen arkea. Kielikylpytoiminnassa kaikki kommunikointi lapsen kanssa tapahtuu vierasta kieltä käyttäen. Kielisuihkutuksessa vierasta kieltä käytetään sopivissa hetkissä noin 25 % ajasta.  

Vaikka esikouluikäiset ovatkin vieraan kielen oppimisen kannalta erittäin otollisessa iässä, ei kielisuihkutuksen päätavoite ole opettaa tai oppia jotain tiettyä vierasta kieltä. Toki oppimista usein tapahtuu, mutta toiminnan ensisijaisena tavoitteena on herättää positiivisia kokemuksia vieraasta kielestä, herättää mielenkiintoa vieraita kieliä kohtaan yleisesti sekä antaa mahdollisuus tutustua kielisuihkutuskieltä puhuvien maiden kulttuuriin. Jyväskylässä kielisuihkutusta tarjotaan A1 –kielivalinnassa mukana olevilla kielillä, eli saksaksi, ranskaksi, venäjäksi ja englanniksi.  

Uusia sanoja harjoitellaan kuvakorttien avulla  

Alkurutiinien jälkeen siirrymme päivän ohjelmaan. Ohjelman aiheita ovat muun muassa tuttuja leikkejä ja pelejä saksaksi, eläimet tai juhlien, esimerkiksi joulunvietto saksankielisissä maissa. Aihepiirin sanastoon tutustutaan kuvakorttien avulla sanoja toistaen, ja jos pystymme, niitä ympäristöstämme osoittaen tai näytellen. Puuhailemme tavallisesti saman aihepiirin parissa useamman kielisuihkutustuokion ajan vain toimintakokonaisuuksia vaihdellen, jotta kaikkien olisi mahdollista saada onnistumisen kokemuksia heidän tunnistaessaan useampaan kertaan toistettuja saksan kielen sanoja.  

Jokaiseen tuokioon valitaan yleensä kolme erilaista toimintakokonaisuutta. Näin uuden asian ymmärtämiseen ja oppimiseen jää tarpeeksi aikaa ja lasten mielenkiinto säilyy eikä touhu ala vielä kyllästyttämän ketään. Toimintakokonaisuutemme voivat koostua esimerkiksi saksankielisistä leikeistä, peleistä, saduista, lauluista ja loruista. Ennen puuhamme aloittamista käymme ohjeet läpi saksaksi. Puhuessani pyrin samalla eleillä ja ilmeillä selkeyttämään viestiäni, jotta lapsilla on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ymmärtää ainakin osa antamistani ohjeista jo tässä vaiheessa. Tämän jälkeen toistan ohjeet vielä suomeksi, jotta kaikki ymmärtävät varmasti, mitä olemme tekemässä. Kun toiminnan idea on kaikilla hyvin selvillä, on sen ohjaaminen jälleen pelkästään saksaksi yleensä helppoa.     

Leikki on tehokas tapa oppia vierasta kieltä  

Olen koulutukseltani englannin ja saksan kielen opettaja ja opettanut useamman vuoden ajan englantia 2. - 4. luokan oppilaille. Olen siis päässyt jo päätyössäni leikkimään, pelaamaan ja laulamaan vieraalla kielellä säännöllisesti sekä ihailemaan oppilaiden rohkeutta käyttää oppimaansa kielitaitoa. Silti, tai ehkä juuri siitä syystä, olin heti kiinnostunut kuullessani mahdollisuudesta toimia kielisuihkuttajana esikouluryhmissä. Kiinnosti, miten eskarilaiset suhtautuisivat vieraalla kielellä toimimiseen. Halusin myös päästä luomaan heidän kanssaan pohjaa positiiviselle asenteelle kielenoppimisen jatkoa varten. Ja tietysti olin innoissani tilaisuudesta päästä taas leikkimään vieraalla kielellä uusien lasten kanssa - onhan se yksi hauskimpia ja tehokkaimpia tapoja tutustua uuteen kieleen!  

Pidän Janakan päiväkotikoulun Puput- ja Oravat -eskariryhmille kerran viikossa 45 minuutin mittaisen kielisuihkutustuokion. Muuna aikana varhaiskasvatuksen opettajat ja ryhmän muut aikuiset käyttävät saksan kieltä arkeen sopivissa hetkissä. Kielisuihkutustuokiollamme leikityt leikit, lauletut laulut tai pelatut pelit ovat käytössä kielisuihkutustuokioiden ulkopuolellakin. Myös tervehdykset, toistuvat ohjeet ja asioiden laskeminen vieraalla kielellä voidaan ottaa osaksi päivän rutiineja.     

Kielisuihkutusta odotetaan innokkaasti ja lapset osallistuvat rohkeasti uusien asioiden oppimiseen  

Puolen vuoden kokemuksen perusteella voin ilokseni todeta, että minun lisäkseni myös eskarilaiset tuntuvat pitävän kielisuihkutustuokioistamme. Kielisuihkutusta odotetaan innokkaina, ja lapset osallistuvat rohkeasti ja aktiivisesti kulloinkin ohjelmassa olevaan toimintaan. Opittu kielitaito siirtyy myös eteenpäin. Saksan kielen sanoja ja sanontoja sekä leikkejä opetetaan myös kotiväelle.  

Kielisuihkutustuokioiden ulkopuolellakin tavatessamme olemme luontevasti jatkaneet saksaksi moikkailua. Eivätkä nämä reippaat eskarilaiset ole yleensä häkeltyneet edes siitä, että juttelen heille tavatessamme usein myös aivan muita kuin yhdessä harjoittelemiamme asioita saksaksi. Uskon tämän johtuvan siitä, että he ovat tottuneet kuulemaan vierasta kieltä ja luottavat, että tavalla tai toisella he saavat kyllä riittävän hyvin selville, mitä minä heille juuri sanoin. Ja vieraan kielen kokeminen luonnolliseksi osaksi elämää sekä luottamus omaan kykyyn toimia vieraalla kielellä, ne jos mitkä ovat mahtavia ja toivottuja tuloksia kielisuihkutustoiminnasta!  

Kielisuihkutustuokiomme 45 minuuttia on päättymässä. Keräännymme lopuksi yhteiseen piiriin, kiitämme toisiamme mukavasta yhteisestä hetkestä ja huikkaamme heipat saksaksi - Tscüß! Bis bald! 

 

Outi Vuorimies 
kieltenopettaja  

Asiasanat: