Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mustahousuinen ja sinitakkinen hyppää ruutua asfaltilla
Kouluun kiinnittyminen on tärkein syrjäytymistä ehkäisevä tekijä sijoitetun lapsen ja nuoren elämässä."
Kuva
Mustahousuinen ja sinitakkinen hyppää ruutua asfaltilla

Kasvun ja oppimisen blogissa käynnistyy kolmiosainen kirjoitussarja sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin järjestelyistä.  

Kirjoitussarjan avaa vieraskynäkirjoitus, jossa Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Christine Välivaara kuvaa sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseen luotua Sisukas-toimintamallia sekä käytänteiden merkitystä lapsen ja nuoren kehitykselle ja hyvinvoinnille. 

Kuva
Sisukas-logo vihreällä tekstillä

 

Lapsuuden kasaantuvat haavoittavat kokemukset ovat vakava riski terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluun kiinnittyminen on tärkein syrjäytymistä ehkäisevä tekijä sijoitetun lapsen ja nuoren elämässä. Sijaishuollossa asuvien lakisääteinen oikeus oppimisen tukeen ei kuitenkaan toteudu tasapuolisesti. Lasten muuttaessa asuinpaikkaa ja koulua ilmenee viiveitä tiedonsiirrossa ja katkoksia koulunkäynnissä. Monialainen yhteistyö takkuaa eivätkä toimijat tunne toistensa rooleja ja vastuita lapsen elämässä. Lasten ja heidän lähiaikuistensa osallisuus toteutuu prosesseissa heikonlaisesti. Ongelmia on lasten ja nuorten tuen, kuntoutuksen ja terapiapalvelujen saatavuudessa. Riski syrjäytymiseen on vakava.  

Sisukas-toiminta sijoitettujen koulupolun tukena 

Lastensuojelun kehittäjäyhteisö Pesäpuu ry:ssä pohjoismaisena yhteistyönä kehitetyllä Sisukas- toiminnalla on tutkitusti pystytty parantamaan sijaishuollossa kasvavien koulunkäynnin edellytyksiä. Mallissa sijaishuollon ja koulun yhdyspintatyöstä ja konsultaatiosta vastaa erillinen liikkuva tiimi (erityisopettaja, psykologi) yhteistyössä lapsen sosiaalityöntekijän kanssa. Vaikuttavuus perustuu tiedonsiirron varmistamiseen, systeemiseen työotteeseen, lasten osallistamiseen ja tilanteen kartoittamiseen, oikea-aikaiseen tukeen, seurantaan sekä vaikutusten arviointiin. Palkittu Sisukas- malli on tutkimusperustainen, vaikuttava työmenetelmä. Sisukas-mallista on tehty kunnissa erilaisia sovelluksia Pesäpuu ry:n tuella. 

Jyväskylän Sisukas-tiimi toimii Kukkulan koulun alaisuudessa 

Jyväskylään vakiintunut Sisukas-tiimi (2 erityisopettajaa ja psykologi) vastaa lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten tuetusta sijoittumisesta uusiin kouluihin. Monen oppilaan koulunkäyntikyky on traumatisoitumisen vuoksi heikkoa ja vaatii alkuun vahvaa tukea, yhteistyötä ja seurantaa.  

Jyväskylän Sisukas-tiimin käsien kautta on vuoden mittaan kulkenut yli 40 oppilasta. Kokemukset ja palaute kaikilta osapuolilta on ollut erinomaista. Prosessit ovat selkiytyneet, osaaminen vahvistunut, lapset ovat saaneet tarvitsemansa tuen ja kiinnittyneet paremmin kouluun. Lain mukaisesti kulut perusopetuksen järjestämisestä ja kuraattori- ja psykologipalvelujen käyttämisestä laskutetaan lainmukaisesti kotikunnalta eli siis kunnalta, joka on sijoittanut lapsen.  

Sisukas-toiminta tuo inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä 

Tutkimukset osoittavat koulutuksen suuren merkityksen koko elämän aikaisiin kustannuksiin ja tuottavuuteen. Syrjäytyminen aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetetyiden verotulojen muodossa. Pelkän peruskoulun varaan jäävä, monia haavoittavia kokemuksia kokenut kustantaa vähimmillään 295 000 e ja suurimmillaan 680 000 euroa enemmän kuin jatkokoulutuksen saanut vertaisensa. Jyväskylän Sisukas- toiminta onkin kannattava sijoitus, johon on tarpeen panostaa myös jatkossa. 

Christine Välivaara, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry 

  

Lisätietoja: 

Hilli, P., Ståhl, T, & Merikukka, M. & Ristikari, T. (2017) Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskemasta 

Jyväskylän Sisukas-toiminta

Pesäpuu ry:n Sisukas-malli

Kuntaliiton tietopaketti (2020)
Kuinka voimme vahvistaa sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä oikeuksia? 

Sijoitettujen lasten ja nuorten oikeudet eivät toteudu riittävän hyvin (2020) THL