Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pupuhuhdan puiston suunnittelun pienoismalli
Osallisuus on toimintakulttuuria ohjaava periaate, ja se on osa lähes kaikkia oppiaineita sekä yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista."
Kuva
Pupuhuhdan puiston suunnittelun pienoismalli

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on edistää osallisuutta. Osallisuus on toimintakulttuuria ohjaava periaate, ja se on osa lähes kaikkia oppiaineita sekä yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Osallisuus näkyy siis opetussuunnitelmassa ja koulun arjessa hyvin vahvasti. Tavoitteena on osallistuva ja aktiivinen kansalainen, ja peruskouluputkesta putkahdettuaan nuorella tulisi olla monenlaisia kokemuksia osallistumisesta ja omaan elinympäristöön vaikuttamisesta. 

Tavoitteet ja periaatteet kuulostavat itse asiassa erityisen ajankohtaisilta ja tärkeiltä nyt, kun olemme joutuneet keskelle pandemian pyörrettä. Osallisuus tuntuu nousevan entistä merkityksellisemmäksi osaksi hyvinvointia. Se näkyy luottamuksena, yhdenvertaisuutena ja mahdollisuutena vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin, ja siten ehkäisee myös mahdollista syrjäytymistä.

Lapset saavat monenlaisia osallisuuden kokemuksia päivähoidon ja koulun arjessa, mutta on toki hyvä, jos on mahdollista osallistua ja vaikuttaa myös koulun ulkopuolella. Kangasvuoren päiväkotikoululaisille tällainen tilaisuus tuli eteen, sillä alueella oli käynnissä kaavaprosessi, johon me kaupunkisuunnittelun väki päätimme pyytää lapsia avuksi mukaan. Win-win -tilanne!

Alueen aikuiset ja lapset puiston suunnittelutyön tukena

Meillä kaupunkisuunnittelussa virisi alkutalvesta tarve selvittää, mitä Pupuhuhdan alueen lapset toivoisivat entisen koulun paikalle jäävään oleskelupuistoon eli Pupumuorinpuistoon tulevan. Helmer Selinin Pupumuori-patsas tulisi jäämään puistoon, ja puiston viereiseen osaan kaavoitettaisiin omakoti- ja rivitaloja. Aiemmin alueella teetetty aikuisille suunnattu kysely antoi jo suuntaa puiston suunnitteluun, mutta halusimme mukaan myös lasten mielipiteitä, jotta varmistaisimme eri-ikäisten asukkaiden kuulemisen, vaikka puistosta ei varsinainen leikkipuisto olekaan tulossa. Otimme yhteyttä Kangasvuoren päiväkotikouluun, jossa alueen lapsia on päivähoidossa ja koulussa ja aloitimme yhteistyön.

Kangasvuoren päiväkotikoulussa on lapsia päiväkoti-ikäisistä 1. – 4.luokkalaisiin. Ohjeistimme lapsia suunnittelemaan Pupumuorin pihaa ja ideoimaan, mitä kaikkea siellä voisi olla ja mitä siellä voisi tehdä.

Toimintaa ja puuhailua

Lasten ideoissa puisto rakentui monenlaisista osasista. Toiminnallisuus korostui: lapset ideoivat kiipeily- ja roikkumispaikkoja, liukumäkiä, pelikenttiä ja temppuratoja. Myös riippusilta, keinut, sokkelo ja trampoliini olivat toiveissa. Osassa suunnitelmia oli käytetty luonnonmateriaaleja ja osassa hyödynnetty perinteisiä leikkipuiston välineitä.  Myös käsillä tekeminen ja puuhailu olisi lasten mieleen, sillä hiekkaa ja rakentelupaikkaa toivottiin.

”Tulen Pupuhuhdan puistoon. Ensimmäisenä näen sinisen, pitkän ja suoran vesiliukumäen. Pupun vieressä huomaan vierekkäin isoja keltaisia parkourkiviä. Kivet ovat eri korkuisia ja muotoisia.” 1B-luokka

Vehreää ja viihtyisää

Lapset arvostavat viihtyisyyttä ja sitä, että puistossa voisi viettää rauhassa aikaa. Piknikpöydät, grilli, nuotiopaikka ja jokin vesiaihe, kuten suihkulähde tai lampi mainittiin monessa suunnitelmassa. Piirroksista löytyi myös kukkasia, kirsikkapuu sekä tietysti porkkanamaa, koska porkkana on Pupumuorin suurinta herkkua.

”Vähän kauempana kohoaa korkealle keskeltä ruoho suihkulähde. Hellepäivänä voin mennä vilvoittelemaan suihkulähteen alle.” 1B-luokka

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen – yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista

Opetussuunnitelmassa on seitsemän laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta, joista yksi liittyy osallisuuteen ja toimijuuteen. Sen mukaan opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Jyväskylässä osana opetussuunnitelmaa on käytössä myös osallisuuden polku, jossa kuvataan ikäryhmittäin osallisuustaitojen etenemistä. 

Osallistavan toimintakulttuurin oppiminen alkaa. Eskarit ja eput ovat pystyvät jo hyvin hahmottamaan omaa lähiympäristöään. Osallisuuspolun ensimmäisiä tavoitteita on tutustua tapoihin, joilla voi osallistua yhteiskuntaan. Puiston ideointi toimi siis mainiosti konkreettisena ja tuttuna lähikohteena, ja lapsille muodostui kokemus siitä, miten yhteiskunnassa toimitaan.

Työtavat edistävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimitimme Kangasvuoren päiväkotikoululle menetelmäoppaan, jossa esiteltiin erilaisia tapoja osallistua suunnitteluun. Ajatus oli, että opettajat voisivat valita ryhmälleen ja oppilailleen sopivia menetelmiä aina tarinan kirjoittamisesta valokuvaamiseen ja pienoismallien tekemiseen. Käytössä oli myös kaavoittajan tekemä esitys alueesta sekä karttapohjia. Lapset tekivätkin ryhmissä muun muassa tarinoita, piirroksia, karttoja ja pienoismalleja, joita viheraluesuunnittelija kesän aikana jalostaa osaksi lopullista puistosuunnitelmaa. 

Tuetaan lapsen kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi. Kun viheraluesuunnittelija saa puistosuunnitelman syksymmällä valmiiksi, lapsille tullaan esittelemään sitä. Näin he pääsevät näkemään, miten oma tai oman ryhmän idea on mukana suunnitelmassa. Puiston toteutustyöt alkanevat loppuvuodesta. Lisäksi osa lapsista pääsee videolle, joka näytetään kansainvälisessä osallisuusfoorumissa.

Tavoitteena on osallistuva ja aktiivinen kansalainen, ja Kangasvuoren lapset ovat nyt yhtä kokemusta rikkaampia. Toivomme tietysti, että tämä osallistuminen kannustaisi jatkossakin aktiivisuuteen ja innostaisi vaikuttamaan omaan lähiympäristöön.

Päivi Pelkonen
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, viestinnän ja osallisuuden suunnittelija asemakaavoituksessa 

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma